©  BELGA

DE BLIK VAN BISTIAUX. “De verdachten in Propere Handen zullen zich niet als lammeren naar de slachtbank laten leiden”

23 jaar lang was Paul Bistiaux de kleurrijkste clubsecretaris van het land. Vandaag is hij onze columnist. Bistiaux heeft een aantal bedenking in de rand van de zaak Propere Handen: “Vooreerst blijkt eens te meer dat het vermoeden van onschuld, één van de pijlers van ons rechtssysteem, in de praktijk niet bestaat. En zeker niet voor bekende personen.”

Paul Bistiaux

MEER OVER