OVERZICHT. Na aankondiging in Borsbeek: hebben andere gemeenten in Antwerpse zuidrand ook fusieplannen?

Lint, Kontich, Edegem, Hove, Wommelgem, Boechout, Mortsel, Wijnegem, Aartselaar -

Met de fusiegesprekken tussen Borsbeek en Antwerpen komt het thema van de gemeentefusies helemaal aan de oppervlakte. Ook andere gemeenten die grenzen aan Antwerpen spreken zich uit over een eventueel fusie met de grootstad. In de zuidrand van Antwerpen ligt een lappendeken van kleinere gemeenten die in aanmerking komen voor een samensmelting, met Antwerpen of met elkaar. Maar zijn ze dat ook van plan?

Jan Auman, Filip Spoelders, Bart Roggeman

LEES OOK. Borsbeek wordt tiende district van Antwerpen: “Van een dorp naast de stad naar een dorp in de stad”

LINT

Lint richt werkgroep om mogelijke fusie (met Kontich?) te bespreken

Rudy Verhoeven. 

Rudy Verhoeven. ©  Filip Spoelders

In 2020 vierde Lint haar 150-jarig bestaan als zelfstandige gemeente. In 1870 scheurde het zich af van Kontich. Maar anderhalve eeuw later wordt Lint in alle fusiegeruchten geregeld aan Kontich gekoppeld.

Een fusie is nog niet voor meteen maar de gemeente wil wel voorbereid zijn wanneer een fusie wordt opgedrongen. Het is Geert Verhulst van oppositiepartij Vooruit/Groen die een voorstel lanceert om een werkgroep samen te stellen die een rapport moet opmaken over samenwerkingsverbanden en fusies. “Een fusie is gevoelig en er wordt niet meteen openlijk over gesproken maar we moeten voorbereid zijn. Zeker op het moment dat de hogere overheid ons iets oplegt wanneer wij nog geen beslissing hebben genomen.”

Het voorstel van Verhulst wordt breed gedragen in de Lintse politiek zodat deze werkgroep snel zal worden opgestart. Burgemeester Rudy Verhoeven: “Wij hadden zelf ook de intentie om een overlegmoment op te richten, waar bijvoorbeeld ook deskundigen uitgenodigd kunnen worden. Ik ga persoonlijk het engagement aan om snel een werkgroep naar aanleiding van een mogelijke fusie op te zetten. Alle partijen uit onze gemeente zullen hier evenwaardig op vertegenwoordigd zijn.”

Een concrete timing ligt nog niet op tafel maar Verhulst stelt voor om voor de zomer van start te gaan zodat tegen eind dit jaar een rapport kan worden voorgesteld.

 

KONTICH

“We staan open voor een gesprek, maar voelen nog geen dringende noodzaak voor fusie”

Bart Seldeslachts. 

Bart Seldeslachts. ©  Patrick De Roo

Ook in Kontich kwam een mogelijke fusie met de buren van Lint de voorbije week weer boven water. Aanleiding was een vermelding in de vacature voor algemeen directeur in Lint dat hij/zij ook een leidende rol moet spelen bij een toekomstige fusie.

“Er zijn nog geen officiële gesprekken geweest of vragen in die zin gekomen en op dit moment voelen we ook geen dringende noodzaak”, stelt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). “Je voelt wel dat het hier in de regio in de bestuurskringen leeft en we staan open voor alle gesprekken, maar meer is er nog niet.”

“Ik denk ook dat het om nu nog een fusie te willen doorvoeren - volgens het decreet moeten gemeenten voor eind volgend jaar beslissen - dat het nu al rijkelijk laat is. Want het brengt een gigantische werklast en voorbereiding met zich.”

“Het is allemaal ook niet zo evident. De belastingen moeten dan bijvoorbeeld op hetzelfde peil worden gebracht. We hebben in Kontich een laag belastingpeil. Fusioneren om de belastingen te verhogen, lijkt me geen goed idee. En wat is het draagvlak bij de burgers? We weten dat de destijds verplichte fusie van Waarloos met Kontich bij een aantal mensen nog altijd niet verteerd is. Dat zijn toch allemaal zaken die in acht moeten worden genomen. Het geeft een dubbel gevoel.”

“Ik verwacht wel dat er in de toekomst gesprekken zullen plaatsvinden en dan zullen we wel zien. Als het ooit tot een fusie zou komen, lijkt Lint inderdaad wel de meest logische keuze. Pas honderd jaar geleden scheidden zij zich af van Kontich. Historisch gezien zou het dus niet verkeerd zijn dat beide weer samenkomen.”

 

EDEGEM

“Als we fuseren, is het met Hove”

Koen Metsu. 

Koen Metsu. ©  RR

“Ons standpunt is niet gewijzigd”, zegt burgemeester van Edegem Koen Metsu (N-VA). “Wij staan open voor een vrijwillige fusie, maar alleen met Hove.”

“We kijken niet naar Mortsel of zeker ook niet naar de stad Antwerpen. Als we fuseren, willen we dat doen met Hove, dat toch ongeveer dezelfde identiteit en het DNA van ons heeft. Nu Hove een nieuwe burgemeester heeft, willen wij nog eens een gesprek opstarten om te bekijken wat er mogelijk is. Nu er toch enige toenadering lijkt te komen tussen Lint en Kontich, lijkt ons dit een logische optie. We komen dan ook uit boven de 30.000 inwoners, die de Vlaamse overheid voor ogen heeft.”

 

HOVE

“Geen gesprekken aan de gang”

burgemeester Bart Van Couwenberghe (N-VA) 

burgemeester Bart Van Couwenberghe (N-VA) 

In de geruchtenmolen van mogelijke fusiegesprekken in de rand rond Antwerpen wordt Hove al eens gelinkt aan Edegem of Lint, maar dit veegt de nieuwe burgemeester Bart Van Couwenberghe (N-VA) helemaal van tafel.

“Ik had de vraag over onze toekomst wel ergens verwacht. Maar op dit moment is een fusie geen item in en voor Hove. Er zijn geen gesprekken en ook voor de toekomst ziet het nog goed uit voor aan onafhankelijk Hove.”

Zijn partijgenoot en voormalig burgemeester Koen Volckaerts (N-VA), nu schepen, heeft nochtans altijd aangegeven dat gesprekken over mogelijke fusies geen taboe mogen zijn voor Hove.

 

WOMMELGEM

“Fusie ja, maar samengaan met Antwerpen zien we niet zitten”

Frank Gys 

Frank Gys  ©   jaa

Burgemeester Frank Gys (N-VA) heeft van een mogelijke fusie van zijn kleine gemeente Wommelgem, en tevens buurgemeente van Borsbeek, nooit een taboe gemaakt. Dat herhaalde hij in een recent interview met Gazet van Antwerpen. De kaap van 13.000 inwoners mag de landelijke buur van de stad recent dan wel overschreden zijn, er komen op kleine lokale besturen zoals Wommelgem anno 2022 erg veel uitdagingen af.

We konden Gys niet laten reageren op de jongste ontwikkelingen rond een mogelijke fusie tussen Antwerpen en Borsbeek. Hij laat alleen kort weten dat samengaan met Antwerpen voor hem echt geen optie is. Tweede schepen Ludo Neyens (Open Vld) verwacht niet dat zijn burgemeester plots zal opduiken op een persconferentie met Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) of een andere burgervader om een fusie aan te kondigen. “Daar hebben we recent alleszins niet over gesproken in het schepencollege. Alles is bespreekbaar voor mij, maar zeker voorlopig blijft Wommelgem haar eigen boontjes doppen”, aldus de schepen voor onder meer Ruimtelijke Ordening.

Eerder zei Gys aan onze krant: “Ik vind het een gemiste kans van de Vlaamse overheid dat de fusies niet zelf heeft opgelegd. De realiteit dreigt ons in te halen. Ook al weet ik dat je je met een fusie niet populair maakt als burgemeester. Maar je moet zulke beslissingen durven nemen als ze goed zijn voor je gemeente. Maar goed: onze kleine organisatie staat op punt hoor en financieel zijn we gezond. Lager dan de huidige 5% mogen we onze personenbelasting niet laten zakken van de hogere overheid.”

 

BOECHOUT

“We hebben nog vragen gekregen, maar zien een fusie niet zitten”

Boechouts burgemeester Koen T’Sijen 

Boechouts burgemeester Koen T’Sijen 

Afgelopen weekend had Boechouts burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout-Vremde) nog een lang telefoongesprek met Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) om een fusie af te toetsen. Maar Boechout zit niet te wachten op een fusie met welke gemeente dan ook.

“Een fusie is niet aan de orde voor Boechout en Vremde. Bij de opmaak van onze beleidsplannen aan het begin van deze legislatuur hebben we een paragraaf uitgeschreven dat we geen fusiegesprekken zullen aangaan. Inzetten op maximale samenwerking om onze werking te versterken, is wel mogelijk. Ik weet dat er wordt gelonkt naar Boechout en we hebben al vragen gekregen, maar we zijn een fusie niet genegen.”

De burgemeester geeft graag enkele redenen aan. “In de eerste plaats zijn we financieel gezond. Zo investeren we deze legislatuur meer dan vijftien miljoen euro. Een fusie en schaalvergroting zorgt voor een grotere kloof tussen de bevolking en de politiek. Tot slot moeten fusiegesprekken in een groter debat worden gezien waarbij ook intercommunales en andere instanties worden bekeken. Maar ik begrijp de stap die Borsbeek, als kleine gemeente met minder inwoners als de onze, nu zet. Moest Boechout verplicht worden tot een fusie, zou ik wel willen overgaan tot een volksraadpleging om de draagkracht bij de inwoners te polsen. En om na te gaan tot welke gemeente ze zich richten. Maar voor alle duidelijkheid, het is niet aan de orde en er zijn geen gesprekken.”

 

MORTSEL

“Wij zijn sterk genoeg”

Erik Broeckx. 

Erik Broeckx. ©  Joris Herregods

Mortsel houdt de boot van een fusie nog ver af. “We gaan zelf niet op zoek gaan”, zegt burgemeester Erik Broeckx (N-VA). “We zijn sterk genoeg om autonoom verder te gaan.”

“Af en toe, zoals nu, komt het fusievraagstuk boven water en wordt er in de wandelgangen wel eens over gesproken, maar daar blijft het bij. Wat ons betreft, is dit momenteel niet aan de orde. Ik kan wel aannemen dat kleinere gemeenten op termijn in de problemen dreigen te komen en dat ons omringende gemeenten als Boechout of Hove op termijn de hand willen reiken. Formele gesprekken zijn er nog niet geweest. Aan de weg naar samenwerkingsverbanden wordt gebouwd, die naar een fusie is nog heel lang.”

 

WIJNEGEM

“Wij zijn geen vragende partij voor een fusie, al is het soms moeilijk”

Leen Wouters, die nog maar net burgemeester van Wijnegem is. 

Leen Wouters, die nog maar net burgemeester van Wijnegem is. 

Leen Wouters (N-VA), de kersverse burgemeester van Wijnegem, heeft geen date met partijgenoot Bart De Wever. “Als Wijnegem zijn we geen vragende partij voor een fusie”, zegt ze naar aanleiding van de ontwikkelingen in Borsbeek. “Voor de financiële bonus hoeven we het in elk geval niet te doen”, aldus de eerste vrouwelijke burgemeester van Wijnegem, dat sinds 2020 meer dan tienduizend inwoners telt.

“Al ervaren we dat het voor een kleine gemeente niet altijd eenvoudig is om bijvoorbeeld voor subsidies in aanmerking te komen of om voor alles expertise in huis te hebben”, zegt Leen Wouters. “Een zekere schaalgrootte kan dan voordelen hebben, maar dat kan ook door te blijven inzetten op partnerschap via intergemeentelijke samenwerkingen en groepsaankopen via aankoopcentrales. Voor onze brandveiligheid werken we nu trouwens al goed samen met grote buur Antwerpen. Daar is niks mis mee. Integendeel. Ondertussen zullen we als bestuur ons huiswerk doen zodat wanneer een fusie wordt opgelegd, we klaar zullen zijn. Maar een studie hierover werd niet besteld.”

 

AARTSELAAR

Geen gesprekken

 

 ©  RR

In de gemeente Aartselaar geven ze ook aan dat er momenteel geen fusiegesprekken worden gevoerd.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio