©  Dirk Van de Velde

Ook Boechout sprak met Borsbeek: “We hebben nog vragen gekregen, maar zien een fusie niet zitten”

Boechout -

Afgelopen weekend had Boechouts burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout-Vremde) nog een lang telefoongesprek met Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) om een fusie af te toetsen. Maar Boechout zit niet te wachten op een fusie met welke gemeente dan ook.

“Een fusie is niet aan de orde voor Boechout en Vremde. Bij de opmaak van onze beleidsplannen aan het begin van deze legislatuur hebben we een paragraaf uitgeschreven dat we geen fusiegesprekken zullen aangaan. Inzetten op maximale samenwerking om onze werking te versterken, is wel mogelijk. Ik weet dat er wordt gelonkt naar Boechout en we hebben al vragen gekregen, maar we zijn een fusie niet genegen.”

De burgemeester geeft graag enkele redenen aan. “In de eerste plaats zijn we financieel gezond. Zo investeren we deze legislatuur meer dan vijftien miljoen euro. Een fusie en schaalvergroting zorgt voor een grotere kloof tussen de bevolking en de politiek. Tot slot moeten fusiegesprekken in een groter debat worden gezien waarbij ook intercommunales en andere instanties worden bekeken. Maar ik begrijp de stap die Borsbeek, als kleine gemeente met minder inwoners als de onze, nu zet. Moest Boechout verplicht worden tot een fusie, zou ik wel willen overgaan tot een volksraadpleging om de draagkracht bij de inwoners te polsen. En om na te gaan tot welke gemeente ze zich richten. Maar voor alle duidelijkheid, het is niet aan de orde en er zijn geen gesprekken.” 

(fisp)

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio