Borsbeek wordt tiende district van Antwerpen tegen 2025: “Deze fusie is een win-win”

Borsbeek wordt het tiende district van de stad Antwerpen. Dat is vanmiddag bekendgemaakt op een persconferentie op het gemeentehuis van Borsbeek, waar onder meer de beide burgemeesters Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) en Bart De Wever (N-VA) het woord namen. Beide besturen hebben nu een intentieverklaring uitgesproken. Het Borsbeekse bestuur probeert nu de inwoners en gemeenteraad te overtuigen van de beslissing om uiteindelijk tegen 1 januari 2025 het huwelijk te kunnen afronden.

joro, jas

Hoewel enkele dagen geleden al uitlekte dat Borsbeek een partner zocht om mee samen te gaan, was het voor velen toch een verrassing dat burgemeester Dis Van Berckelaer op de persconferentie aankondigde dat de nieuwe bruid de grote stad Antwerpen wordt en niet een andere buurgemeente als Wommelgem, Wijnegem of Mortsel.

Toch ziet het Borsbeekse bestuur een samengaan met Antwerpen als de beste garantie op het behoud van de eigenheid. “Onze ambitie is om de voordelen van de schaalgrootte die de stad ons biedt, te laten rijmen op de knusse nabijheid van onze gemeentevoorzieningen”, zegt de burgemeester van Borsbeek.

Door de fusie met Antwerpen wordt Borsbeek geen deelgemeente, maar een district met een eigen districtsbestuur en een eigen districtsraad. Het tiende district zal dus zelf nog beslissingen kunnen nemen over onder meer aanleg van straten en pleinen, organisatie van evenementen en sport- en jeugdgerelateerde zaken.

Burgemeesters Dis Van Berckelaer (Borsbeek) en Bart De Wever (Antwerpen- broederlijk naast elkaar op de persconferentie. ©  Joris Herregods

Dorp in de stad

“Van een ‘dorp naast de stad’ wordt Borsbeek een ‘dorp in de stad’”, zo zei de Borsbeekse burgemeester. Die woorden werden herhaald door Antwerps burgemeester Bart De Wever die spreekt van een win-win voor beide partners.

De fusie moet nu nog een traject doorlopen vooraleer ze rond is. “We straten nu een intensief traject met de intentie om te bekijken of de fusie op 1 januari 2025 verwezenlijkt kan worden. Tegen 31 december 2023 zullen we in dat geval indienen bij de Vlaamse overheid”, aldus burgemeester Van Berckelaer.

De gemeenteraden van Borsbeek en Antwerpen moeten nu nog hun goedkeuring geven voor de fusie en in tussentijd gaat het bestuur met het plan de straat intrekken om de inwoners te overtuigen van de voordelen van deze fusie.

Wat is een district?

Als de fusie rond komt, zal Borsbeek het tiende district worden van de stad. Qua inwonersaantal (11.200 volgens de laatste tellingen) zou het na het Polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo het tweede kleinste district zijn.

Ook qua oppervlakte zal Borsbeek tot de ‘kleintjes’ behoren. Met een oppervlakte van zo’n 3.9 km² is Borsbeek even groot als Borgerhout, momenteel het kleinste van de negen districten.

LEES OOK. Ontdek Borsbeek: de kleinste gemeente van de provincie die ook wel rust biedt om uit stadsdrukte te ontsnappen

Door samen te gaan met de stad Antwerpen en niet te fusioneren met een andere buurgemeente zou Borsbeek wel een eigen apart bestuur behouden. De huidige districten hebben immers een apart bestuurscollege en de inwoners worden vertegenwoordigd door een eigen districtsraad.

Districtsbesturen hebben echter een relatief klein pakket aan eigen bevoegdheden, zoals bepaald in de Nieuwe Gemeentewet. De districten zijn gedeeltelijk bevoegd voor sport-, jeugd-, cultuur- en seniorenbeleid. Ook straat- en groenwerken zitten voor een deel in de portefeuille van de districten. Over andere domeinen op hun grondgebeid kunnen de districten adviezen geven aan de stad, die de eindverantwoordelijkheid bezit.

Ook de huidige districten waren vroeger aparte gemeenten, maar kwamen na de fusiewet in 1983 bij de stad Antwerpen terecht. Het Polderdistrict maakte tot 2000 gewoon deel uit van district Antwerpen, maar is sinds dan een apart district.

Herlees hier de live feed van de persconferentie van de persconferentie:

    MEER OVER Fusie Borsbeek en Antwerpen

    Aangeboden door onze partners

    Meest gelezen

    Vastgoed

    Jobs in de regio