© Stijn Van de Sande

Stad schenkt weesfietsen aan kansengroepen

Lier -

Het schepencollege van Lier heeft beslist om weesfietsen, gevonden en verloren fietsen dus, bij voorrang te reserveren voor kansengroepen na herstelling door vzw Werkmmaat. De sociale diensten zorgen voor de doorverwijzing.

“Er is al langer vraag in de sociale sector naar betaalbare fietsen. Bij activeringstrajecten is het gebrek aan een fiets vaak een obstakel. Zowel vanuit VDAB, OCMW en vzw Mondiale Werken is er hierdoor concrete vraag naar gratis of goedkope fietsen voor hun cliënteel”, zegt schepen van Tewerkstelling Sabine Leyzen (Open Vld).

Momenteel worden weesfietsen na de wettelijke procedure hersteld en openbaar verkocht. De fietsen die dan nog overblijven, zijn problematisch van kwaliteit. Hierdoor zijn herstellingen niet meer of onvoldoende mogelijk om de fietsen nog rijvaardig te maken.

“Vanaf nu reserveren we weesfietsen, die mits de nodige herstellingswerken nog rijvaardig zijn, voor vzw Werkmmaat. Werkmmaat betrekt bij de herstelling ook Ligo (Centrum voor Basiseducatie, red.), dat op zijn beurt ook vraagt om oude fietsen in het kader van een cursus Fietsherstelling”, aldus schepen van Welzijn Annemie Goris (N-VA).  (cvr)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Lier