©  BELGA

1 / 2
thumbnail:  
thumbnail:  

Wordt Borsbeek dan toch district van Antwerpen? Burgemeesters geven straks persconferentie

Er lijkt een fusie in de maak tussen de stad Antwerpen en de gemeente Borsbeek. Vanmiddag, om 14u geven burgemeester van Borsbeek, Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) toelichting over een mogelijke toetreding van Borsbeek als district van de stad. Ook Borsbeeks schepen van burgerzaken, personeel en financiën Ken Casier (N-VA) en Antwerps schepen van decentralisatie en financiën Koen Kennis (N-VA) zullen vanmiddag aanwezig zijn.

jas, joro

Officieel wordt door beide burgemeesters nog niets bevestigd. Maar vorige week werd al duidelijk dat er gesprekken waren tussen de gemeente en de stad, al bleven beide partijen toen nog op de vlakte. Nu zou er dan toch een intentie zijn tot fusie.

District

Als op de persconferentie effectief bekendgemaakt zal worden dat Borsbeek deel gaat uitmaken van de stad Antwerpen, zal het het tiende district worden van de stad. Qua inwonersaantal (11.077 volgens de laatste tellingen) zou het na het Polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo het tweede kleinste district zijn.

Ook qua oppervlakte zal Borsbeek tot de ‘kleintjes’ behoren. Met een oppervlakte van zo’n 3.9 km² is Borsbeek even groot als Borgerhout, momenteel het kleinste van de negen districten.

LEES OOK. Ontdek Borsbeek: de kleinste gemeente van de provincie die ook wel rust biedt om uit stadsdrukte te ontsnappen

Door samen te gaan met de stad Antwerpen en niet te fusioneren met een andere buurgemeente zou Borsbeek wel een eigen apart bestuur behouden. De huidige districten hebben immers een apart bestuurscollege en de inwoners worden vertegenwoordigd door een eigen districtsraad.

Districtsbesturen hebben echter een relatief klein pakket aan eigen bevoegdheden, zoals bepaald in de Nieuwe Gemeentewet. De districten zijn gedeeltelijk bevoegd voor sport-, jeugd-, cultuur- en seniorenbeleid. Ook straat- en groenwerken zitten voor een deel in de portefeuille van de districten. Over andere domeinen op hun grondgebeid kunnen de districten adviezen geven aan de stad, die de eindverantwoordelijkheid bezit.

Ook de huidige districten waren vroeger aparte gemeenten, maar kwamen na de fusiewet in 1983 bij de stad Antwerpen terecht. Het Polderdistrict maakte tot 2000 gewoon deel uit van district Antwerpen, maar is sinds dan een apart district.

(later meer) 

LEES OOK:

    Vastgoed

    Auto's in de kijker

    Jobs in de regio