De bestaande aarden wal wordt verhoogd tot twaalf meter. 

De bestaande aarden wal wordt verhoogd tot twaalf meter. © Marc Peeters

Investeringen om containerterminal in Grobbendonk langer te laten draaien: “Geluidswal wordt twaalf meter hoog”

Grobbendonk -

De Vlaamse Waterweg en Van Moer Logistics, dat is de beheerder van de containerterminal langs het Albertkanaal in Grobbendonk, gaan samen investeren in de bouw van een grondwal met geluidsscherm. Dat scherm moet er voor zorgen dat de geluidsoverlast die het laden en lossen van containers veroorzaakt binnen de wettelijke normen blijft. Pas dan kan de terminal ruimer geëxploiteerd worden.

Marc Peeters

De containerterminal, thans officieel de Dennie Lockefeer Containerterminal (DLCT), heeft de buurtbewoners de voorbije jaren al heel wat uurtjes uit hun slaap gehouden. Letterlijk en figuurlijk. De problematiek zorgde er na heel wat juridisch getouwtrek voor dat de huidige exploitant niet meer mag laden en lossen tussen 19 en 7u. Ook op zaterdag, zondag en op feestdagen mag er niet gewerkt worden. Op die manier is het moeilijk de terminal rendabel te maken.

De beheerders van de terminal willen de geluidshinder nu krachtdadig aanpakken. DLCT vervangt momenteel al de Gottwaldkraan door een portaalkraan en investeert in de herinrichting van het terminalterrein, waardoor de geluidsproductie van de terminal ingeperkt wordt.

De Vlaamse Waterweg zal, met een financiële tussenkomst van DLCT, een grondwal met geluidscherm aanleggen aan de overzijde van het Albertkanaal. De Vlaamse Waterweg neemt zich alvast voor om in samenspraak met de aannemer de werken, die zo’n zes maanden zullen duren, zo snel mogelijk op te starten.

De werken zullen zes maanden in beslag nemen.

De werken zullen zes maanden in beslag nemen. © Marc Peeters

Schermen en grondwal

Aan de overzijde van het kanaal ligt er al enige tijd een aarden wal met nestvoorzieningen voor zwaluwen. “Het is de bedoeling dat deze bestaande wal verder zal opgehoogd worden”, weet burgemeester Marianne Verhaert (GiB). “We gaan naar een hoogte van twaalf meter. Dat wil zeggen een aarden wal met een hoogte van acht meter en daarbovenop schermen van vier meter hoog. Volgens de deskundigen moet dit volstaan om samen met de andere maatregelen ervoor te zorgen dat de Vlarem-normen straks gehaald worden. Als dat nog niet zo is, kunnen de schermen nog verhoogd worden tot een totale hoogte van veertien meter.”

Verhaert ziet een trendbreuk met het verleden. “Sinds de overname van de terminal door Van Moer Logistics is er eindelijk een duidelijke ommekeer waarbij er wordt ingezet op constructief overleg met zowel de bewoners als de gemeente.”

Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, onderstreept het belang van het bereikte akkoord. ”De DLCT-terminal is een belangrijke schakel voor de logistieke keten in de regio en voor het containervervoer over het Albertkanaal in het bijzonder. De ambities van De Vlaamse Waterweg en DLCT passen perfect in mijn beleid om het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer te verhogen in het belang van mobiliteit én klimaat.”

Duurzame alliantie

Ook Jo Van Moer, CEO van Van Moer Logistics, is enthousiast. “Met ons akkoord over deze investeringen sluiten we een duurzame alliantie om de terminal in optimale omstandigheden te laten werken met respect voor omgeving en buurtbewoners. Dankzij deze ingrepen hopen we binnen afzienbare tijd de terminalactiviteiten te optimaliseren. De buurtbewoners mogen rekenen op gepaste informatie en communicatie.”

Actiecomité: “Pas tevreden als er geen geluidsoverlast meer is”

Magda Spiessens, woordvoerster van het actiecomité Rust voor Grobbendonk, reageert gematigd positief op de bevestiging dat de geluidswal er nu effectief gaat komen.

“Maar laat er geen twijfel over bestaan, we zullen pas volledig positief reageren indien er geen hinder meer is. Daarover bestaat er thans nog geen wetenschappelijke zekerheid. Het gegeven dat de geluidwal vrij ver van de bron van het lawaai verwijderd staat, maakt ons sceptisch.”

Buurtbewoners vragen zich ook af waarom er niet meteen voor de hogere variant van 14 meter wordt gegaan. “Momenteel wordt er enkel overdag gewerkt en zijn de activiteiten goed hoorbaar”, weet Spiessens. “Om de rust in de buurt te vrijwaren zullen we ons blijven verzetten tegen het toestaan van nacht- en weekendwerk.”

MEER OVER Haven Antwerpen

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio