©  BELGA

Kerncentrales fotograferen of filmen voortaan verboden zonder voorafgaande toestemming

Sinds vandaag/donderdag is het verboden om een kerncentrale te fotograferen of te filmen zonder voorafgaande toestemming van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

blg

LEES OOK. En plots mag je je favoriete achtergrond niet meer fotograferen: “Alleen al met mijn profielfoto op Facebook ben ik al in overtreding”

Binnenkort zullen op de website van het FANC formulieren beschikbaar zijn waarop elke burger die een kerncentrale wil fotograferen, de context en de redenen voor de foto kan aangeven en, na onderzoek van de aanvraag, een vergunning kan krijgen.

Het nieuwe verbod is een wijziging van de wet van 23 maart 2020, waarin al werd bepaald dat elke lucht- of satellietfoto van een kerncentrale strikt verboden was. Op vraag van het FANC zijn een aantal wijzigingen in de wet aangebracht.

In de eerste plaats wordt het agentschap nu verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de wet en zal het onder meer overtreders kunnen bestraffen. “Er werd ook besloten dat de uitbater van de centrale foto’s van de infrastructuur mag blijven maken, maar binnen een strikt kader met een beperkt en gecontroleerd gebruik”, zegt woordvoerder Louise Liénard van het FANC.

Sociale media

De nieuwe wijzigingen treden vandaag in werking. Ze gelden niet voor foto’s en video’s die eerder zijn gemaakt, op voorwaarde dat ze niet opnieuw in omloop worden gebracht. “Het is bijvoorbeeld verboden om zulke foto’s te delen op sociale media”, aldus nog Liénard.

Professionele fotografen zullen theoretisch gezien niet langer afdrukken mogen maken van hun oude foto’s. Ook naar tentoonstellingen gaat bijzondere aandacht. “Het opzetten van tentoonstellingen met foto’s die voor of na het verbod zonder toestemming zijn gemaakt, is voortaan verboden.” Zulke gevallen moeten aangegeven worden bij het invullen van de formulieren bij het FANC.

Boetes?

Een wandelaar die zonder toestemming een foto neemt, kan worden beboet of vervolgd. “Elke situatie zal geval per geval worden geanalyseerd”, zegt Liénard.

Er komt ook een systeem met accreditaties met een geldigheidsduur van enkele maanden voor professionals, zoals journalisten, die het algemeen belang van hun werk kunnen aantonen.

Overtreders riskeren een boete van 208 tot 800 euro of zelfs een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio