In Dessel worden bepaalde parkeerinbreuken voortaan niet meer behandeld door het parket. 

In Dessel worden bepaalde parkeerinbreuken voortaan niet meer behandeld door het parket. © AF

Dessel bestraft bepaalde parkeerinbreuken voortaan met een GAS-boete

Dessel -

Lokaal bestuur Dessel heeft een aantal regels over stilstaan en parkeren opgenomen in een nieuwe politieverordening. Wie deze regels overtreedt, riskeert vanaf 1 maart een gemeentelijke administratieve geldboete.

Vanaf 1 maart zullen bepaalde parkeerinbreuken gesanctioneerd worden via een GAS-boete. De gemeenteraad keurde de politieverordening goed en bekrachtigde ook het protocolakkoord, dat hiervoor werd afgesloten met de procureur des konings. Processen-verbaal, die door de politie worden opgesteld, zullen vanaf 1 maart niet langer behandeld door het parket, maar door de sanctionerend GAS-ambtenaar. Afhankelijk van de specifieke overtreding bedragen de boetes 58 of 116 euro. De gemeente kan een GAS-boete geven wanneer iemand de regels rond het stilstaan en parkeren overtreedt. Voortaan zal dit ook gebeuren wanneer iemand de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone) negeert en de overtreding wordt vastgesteld door automatisch werkende toestellen zoals camera’s.  (af)

www.dessel.be/GAS

MEER OVER

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio