Rector Herman Van Goethem vreest dat de PFOS-discussie voor een domino-effect zorgt waarbij de overkapping van de Antwerpse Ring in gevaar komt. 

Rector Herman Van Goethem vreest dat de PFOS-discussie voor een domino-effect zorgt waarbij de overkapping van de Antwerpse Ring in gevaar komt. © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Rector Herman Van Goethem pleit voor breed overleg over Oosterweelverbinding: “Plannen bijsturen is iets totaal anders dan ze torpederen”

Antwerpen -

Rector van de Universiteit Antwerpen Herman Van Goethem en vicerector Valorisatie en Ontwikkeling Silvia Lenaerts pleiten voor een nieuw en breed overlegplatform rond de Oosterweelverbinding. Dit moeten beletten dat de overkapping van de Antwerpse Ring door het debat over onder meer de PFOS-vervuiling in gevaar komt. “Plannen bijsturen is iets anders dan ze torpederen”, schrijven Van Goethem en Lenaerts.

Sacha Van Wiele

LEES OOK. Oosterweel-intendant Alexander D’Hooghe: “Zonder tunnel heeft Oosterweel geen enkele zin”

De rector en de vicerector mengen zich met een opiniebijdrage in onze zusterkrant De Standaard in het Oosterweeldossier. Ze zien hoe burgerbewegingen en actiegroepen tegenover elkaar. Dit kristalliseert zich nu rond de PFOS-vervuiling door de fabriek 3M in Zwijndrecht.

Herman Van Goethem.

Herman Van Goethem. © Fred Debrock

“Ook zonder Oosterweel moet je die troep saneren”, schrijven Van Goethem en Lenaerts. “Maar het dossier is een hefboom geworden om het Oosterweelproject lam te leggen. Vreemd toch hoe dit even gigantische als atypische dossier geëvolueerd is. Eerst hebben burgers zich professioneel gegroepeerd en de overheid via constructief overleg tot andere inzichten gebracht. Daardoor werden behoorlijk ordinaire bouwplannen omgezet in een project dat groei met leefbaarheid verbindt, in een modal shift met meer ruimte voor mensen en meer groen. Nu die deal er is, counteren nieuwe actiegroepen de burgerbeweging van weleer. Ze vuren op een project dat kan bogen op een grote democratische legitimiteit.”

Torpederen

De Oosterweelverbinding is een project van vele jaren is en is het volgens de rector en de vicerector logisch dat het zich in die periode aanpast aan nieuwe inzichten en technologische evoluties.

“Plannen bijsturen is iets totaal anders dan ze torpederen. Het lijkt er sterk op dat de productieketen vanaf juni wordt verbroken. Door het domino-effect zal de ene afspraak na de andere geannuleerd worden. Daardoor zullen het engagement en het onderlinge vertrouwen in de complexe organisatie van de globale bouwwerf verloren gaan. Iedereen moet zich dan reorganiseren en discussiëren over de gemaakte kosten, waardoor de werken nog langer zullen aanslepen en nog meer geld zullen kosten. Onvermijdelijk zullen dan weer gemaakte afspraken onder druk staan. Dat alles zou het Oosterweelproject op lange termijn kunnen treffen in zijn meest kwetsbare flank: de eindfase met de geplande overkappingen.”

Van Goethem en Lenaerts steunen het voorstel van de intendant voor de Oosterweelverbinding Alexander D’Hooghe rond overleg.

“Waarom gaan we niet naar een breder en meer divers platform Oosterweel 2030, waarin leefbaarheid, innovatie en inspraak samenkomen, waarin opvattingen en lopend beleid elkaar ontmoeten? Belangengroepen, betrokkenen, experts en beleidsmensen kunnen er openlijk van gedachten wisselen, op zoek naar oplossingen, met de ambitie om de transformatie hoog op de agenda te houden”, zeggen Van Goethem en Lenaerts.

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring