Schepen voor Sociale Zaken Karina Hans (tweede van rechts) bij het Vesaliusgebouw. 

Schepen voor Sociale Zaken Karina Hans (tweede van rechts) bij het Vesaliusgebouw. © Jan Brys

Klina, Vesalius en Sint-Jozef bereiden stoelendans voor

Brasschaat -

De Brasschaatse raadsleden voor Maatschappelijk Welzijn buigen zich maandagavond over de principiële goedkeuring van de verkoop van de site Vesalius door het Zorgbedrijf Brasschaat aan Algemeen Ziekenhuis Klina. Verder wordt ook bekeken of er een erfpachtrecht op de site Sint-Jozef aan het Zorgbedrijf Brasschaat kan worden verleend.

Algemeen Ziekenhuis Klina wil uitbreiden. Daarom besliste de raad van bestuur van het Zorgbedrijf Brasschaat om de mogelijkheden tot optimalisatie van het patrimonium van het Zorgbedrijf, Klina en het OCMW Brasschaat te onderzoeken.

Daaruit bleek dat het meest logische en snelle antwoord op de nood tot uitbreiding van Klina erin bestaat dat het Zorgbedrijf Brasschaat verhuist naar een nieuwe locatie. Die locatie zou dan de site van de voormalige Sint-Jozefkliniek zijn aan de Van Hemelrijcklei 90. Zo kan Klina het huidige Vesaliusgebouw aankopen.

Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt maandag gevraagd goedkeuring te verlenen aan de verkoop van Vesalius aan Klina en tevens de toekenning van een recht van erfpacht op de Sint-Jozefsite ten voordele van het Zorgbedrijf Brasschaat. Deze wil op die site een nieuw dagverblijf en woonzorgcentrum oprichten.

Schepen voor Sociale Zaken Karina Hans (N-VA) is tevreden met deze gang van zaken. “De compromis van de verkoop aan Klina is voor Nieuwjaar al ondertekend. Het Zorgbedrijf Antwerpen zal ons begeleiden. We hebben vijf jaar om een nieuw Woonzorgcentrum te realiseren. Mocht het langer duren, dan betalen we huur. Het Dienstencentrum en het Balderhof kunnen nog tien jaar op hun plek blijven. De kleine huisjes aan de Prins Kavellei blijven. Zij zijn van De Voorkempen”.

“In het nieuwe Woonzorgcentrum gaan we veel kleinschaliger te werken. Er komen units van maximaal acht bewoners. Zij worden ook meer betrokken bij het dagschema. We moeten afstappen van het systeem waarbij alle bewoners tegelijkertijd eten en gaan slapen. We zijn al heel wat Woonzorgcentra gaan bezoeken om inspiratie op te doen. Als heel deze operatie achter de rug is, dan zal de Zorgdriehoek zoals die site daar wordt genoemd, er helemaal anders uitzien. Ik ben ervan overtuigd dat het voor alle partijen een verbetering zal inhouden. Hopelijk wordt maandagavond alles goedgekeurd”, voegt de schepen er nog aan toe. (jbr)

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio