Frank Vandenbroucke 

Frank Vandenbroucke ©  BELGA

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: “Coronabarometer geldt in principe tot eind juni”

De coronabarometer die vrijdag groen licht kreeg zal in principe tot eind juni gelden, al kan hij ook vroeger worden ingetrokken in functie van evaluaties die intussen plaatsvinden. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag verklaard in de Kamer.

jvhBron: BELGA

LEES OOK. Geen 3.000 covidpatiënten in ziekenhuizen, wel 3.000 besmette personen: “Toch goede parameter voor druk op zorg”

Het Overlegcomité raakte het vorige week eens over de coronabarometer. Die moet meer transparantie en een grotere voorspelbaarheid mogelijk maken in het beheer van de crisis. De tool treedt vrijdag in voege, maar intussen rijzen al vragen over wanneer hij afloopt. 

“Het Overlegcomité heeft gezegd dat de barometer het moet toelaten tot eind juni te gaan”, antwoordde de minister tijdens een minidebat in de bevoegde Kamercommissie. Hij zou vroeger kunnen worden ingetrokken, maar dat is afhankelijk van evaluaties door het Overlegcomité. Vandenbroucke benadrukte dat de barometer dient voor de strijd tegen het coronavirus en niet voor eender welk virus.

Rol van mentaal welzijn bij beslissingen

Vandenbroucke benadrukte ook dat bij de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus wel degelijk rekening wordt gehouden met het mentale welzijn. En hij weerlegt dat het mentale welzijn altijd gebaat is door versoepelingen. Want als mensen het gevoel hebben dat een situatie niet onder controle is, kan dat immers aanleiding geven tot ongerustheid.

Bij het tot stand komen van adviezen en dus ook beslissingen, wordt volgens de minister niet enkel naar de circulatie van het virus gekeken. Hij had het over een “hardnekkig misverstand”, dat onder meer opduikt in manifesten van mensen die nooit de adviezen hebben gelezen, aldus de minister, in een duidelijke verwijzing naar het zogenaamde Wintermanifest, waarin recent nog voor een ander pandemiebeleid wordt gepleit.

Vandenbroucke verduidelijkte dat de Mental Assessment Group binnen de expertengroep Gems, die het Overlegcomité bijstaat, vorig jaar 10 rapporten heeft gepubliceerd over mentaal welzijn met tal van indicatoren, “en daar werd rekening mee gehouden.” Bovendien werden 38 rapporten gepubliceerd over de motivatie bij de bevolking, aldus de minister, die daarmee weerlegde dat beslissingen “in een soort tunnelvisie” zouden worden genomen.

Bovendien is Vandenbroucke er niet van overtuigd dat het mentale welzijn alleen gebaat is door een koers richting versoepelingen. Met andere woorden: mensen kunnen ook bang zijn door een ongecontroleerde situatie. Als bijvoorbeeld de situatie in scholen niet onder controle is, kan dat op zich aanleiding geven tot mentaal onwelzijn.

LEES OOK. Coronacommissaris Pedro Facon geeft duiding bij barometer: “Ook in sectoren die er niet onder vallen, kunnen maatregelen genomen worden”

LEES OOK. Omikronoptimisme bij experts: “Kaarten liggen beter dan ooit in deze pandemie”

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio