©  BELGA

Vanaf 1 februari kunnen houders van coronacertificaat reizen zonder beperkingen binnen Europese Unie

De lidstaten hebben het licht op groen gezet voor een nieuwe aanbeveling over de reisvoorwaarden binnen de Europese Unie. Vanaf 1 februari zouden er geen reisbeperkingen meer mogen gelden voor houders van een coronacertificaat, tenzij ze uit donkerrode regio’s komen waar het coronavirus heel sterk circuleert.

mtmBron: BELGA

LEES OOK. Coronacommissariaat pleit niet voor verplichte vaccinatie, wel voor “coronacertificaat”

De ministers bevoegd voor Europese Zaken gaven dinsdag op een bijeenkomst in Brussel hun fiat voor de aanbeveling. Daarmee willen ze overschakelen van een aanpak die was gebaseerd op de epidemiologische situatie in elke regio naar een benadering op basis van het coronacertificaat van individuele reizigers. 

Concreet nemen de lidstaten zich voor om geen reisbeperkingen op te leggen aan mensen met een  certificaat. Dat bewijst dat de houder niet meer dan 270 dagen geleden zijn basisvaccinatie heeft gehad of een boosterprik heeft gekregen. Ook een maximaal 72 uur eerder afgelegde negatieve PCR-test, een maximaal 24 uur eerder afgelegde zelftest of een herstelbewijs (maximaal 180 dagen sinds de eerste positieve test) kunnen een geldig certificaat opleveren.

Europese coronakaart

Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC) zal de intussen bekende coronakaart met groene, oranje, rode en donkerrode regio’s blijven publiceren, maar de lidstaten zouden enkel nog bijkomende maatregelen, zoals quarantaines, mogen opleggen aan mensen die uit donkerrode zones komen, en dan enkel ten aanzien van reizigers die geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben. 

Het gaat wel slechts om een aanbeveling. Niets kan nationale overheden beletten om extra voorwaarden op te leggen indien ze dat nodig zouden vinden in het licht van de epidemiologische situatie. De aanbeveling bevat ook een noodremprocedure die ze kunnen inroepen wanneer een nieuwe variant zou opduiken. Bovendien slaat de aanbeveling enkel op het vrije personenverkeer. Het toepassingsgebied en de voorwaarden van een certificaat voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld toegang tot horeca of evenementen, blijven een nationale bevoegdheid. 

De Commissie had de aanbeveling reeds eind november op tafel gelegd. De goedkeuring ervan werd echter vertraagd door de opkomst van de zeer besmettelijke omikronvariant. Het zette lidstaten als Italië en Griekenland ertoe aan om ook van gevaccineerde reizigers uit andere lidstaten tijdelijk een negatieve test te vragen.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio