Voorlopig wordt dit nog geen padelhoeve. Volgens de bestendige deputatie kunnen oude tennisterreinen in een woonzone niet gewoon in padelterreinen worden omgezet.

Voorlopig wordt dit nog geen padelhoeve. Volgens de bestendige deputatie kunnen oude tennisterreinen in een woonzone niet gewoon in padelterreinen worden omgezet. ©  kma

Provincie fluit gemeente terug in dossier Padelhoeve: voorlopig geen twee nieuwe velden

Zandhoven -

De bestendige deputatie heeft de aanvraag voor twee padelterreinen tussen de Liersebaan (N14) en de Bogaereweg in Zandhoven verworpen. De gemeente had er nochtans drie vergund, maar een buur ging in beroep. De bestendige deputatie volgt hem nu door te stellen dat oude tennisterreinen in een woonzone niet zomaar in padelterreinen kunnen worden omgezet.

Kristin Matthyssen

Zandhoven telt al twee gemeentelijke padelterreinen aan sporthal Het Veld. Maar de hype is zo groot dat die ontoereikend zijn. Luc Rijmenants van het gelijknamig tuincentrum heeft de vroegere hoeve Van Cauwenbergh in de Bogaereweg in zijn bezit. Zijn buurvrouw Hilde Van Duyse, zelf groot padelliefhebster, was op zoek naar een terrein om padelvelden te exploiteren. Toevallig liggen in de tuin van de hoeve oude tennisvelden. Er werd overeengekomen dat de buurvrouw de hoeve zou huren om er De Padelhoeve van te maken, met drie terreinen in de achtertuin. Vermits de achterliggende gewestweg N14 al gemiddeld 90 decibels op daguren produceert, zou het autolawaai het plopgeluid van de balletjes zeker overstemmen.

Elf bezwaren

In mei werd de vergunning aangevraagd. Er liepen elf bezwaren – plus nog twee laattijdige waar geen rekening mee kon worden gehouden – binnen. Die bezwaren kwamen van omwonenden die vreesden voor geluidshinder, extra verkeer in de Bogaereweg en lichthinder, omdat de openingsuren in de eerste aanvraag van 7 tot 23u waren. “Een padelveld is eigenlijk een verlicht aquarium”, stond er te lezen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer verleende voorwaardelijk gunstig advies, op voorwaarde dat één gepland padelveld dat zich te dicht tegen de gewestweg bevond verschoven zou worden. Ook de gemeente verleende een vergunning, op voorwaarde dat er uiterlijk zes maanden na de ingebruikname een geluidsscherm van vijf meter hoog aan de kant van de Bogaereweg zou komen.

Een buurman en zijn zoon gingen in beroep tegen de vergunning bij de provincie. Intussen was er wat kwaad bloed ontstaan na de geluidsoverlast die ze naar eigen zeggen ondervonden hadden van de tijdelijke pop-upzomerbar Bar Bogaere in de tuin.

Het rooien van de bomen vorig jaar. 

Het rooien van de bomen vorig jaar. © RR

De situatie vorig jaar. Volgens de buur werden er een hoop bomen illegaal gekapt.

De situatie vorig jaar. Volgens de buur werden er een hoop bomen illegaal gekapt. © RR

Rooien bomen

Ook het kappen van hoogstambomen zorgde voor een vertrouwensbreuk. De aanvrager had een vergunning van de gemeente om acht bomen te kappen. Volgens de buur werden er echter honderd bomen gekapt. Volgens de aanvrager mochten die na overleg met de gemeente ook gekapt worden omdat ze een veiligheidsrisico vormden door aantasting door de letterzetter. Voorts vindt de buur dat de woonfunctie van de hoeve met erfgoedwaarde in gevaar komt en zijn er geen bijkomende commerciële activiteiten langs de N14 (Liersebaan) gewenst op die plek. Padelterreinen zouden ook voor een waardevermindering van de omliggende woningen zorgen. Het Vlaams gewest stelt dat padelterreinen normaal op 100 meter van de dichtstbijgelegen woning moeten liggen – al is dat geen vaste regel – terwijl het in zijn geval om 32 meter gaat.

Links de plaats waar de padelterreinen zouden komen, gevolgd door de Bogaereweg en de woningen van de N14. 

Links de plaats waar de padelterreinen zouden komen, gevolgd door de Bogaereweg en de woningen van de N14. ©  KMA

Nadat duidelijk werd dat het tot een beroepsprocedure zou komen, deed de aanvrager dit najaar een aangepaste aanvraag. In plaats van drie padelterreinen, werd een vergunning voor twee aangevraagd,voor een beperkte periode van drie jaar. Zonder het door de gemeente opgelegd geluidsscherm dan wel, omdat er nu tegelijkertijd toch nog maar acht spelers en geen twaalf zouden spelen. In de aangepaste aanvraag werden de openingsuren beperkt van 9 tot 22u.

De padelvelden zouden achter de hoogstambomen komen. 

De padelvelden zouden achter de hoogstambomen komen. ©  KMA

Akoestische studie

De bestendige deputatie heeft de vergunning ondanks die tegemoetkoming toch geweigerd. Volgens de deputatie zorgen de padelterreinen voor een uitbreiding van de verharding in de tuin, is de Bogaereweg onvoldoende uitgerust en ontbreken een akoestische studie en een totaalvisie. Zo is de relatie tussen de hoeve en de padelvelden te onduidelijk – komt er horeca? – en is er onduidelijkheid over de gevelde bomen. Langs de ene kant mogen van de deputatie zeker geen bijkomende hoogstammen meer worden gekapt. Langs de andere kant waarschuwt de deputatie dat er naalden op de padelvelden zullen vallen, wat getuigt van een slechte inplanting.

De werken werden voorlopig gestaakt. 

De werken werden voorlopig gestaakt. ©  KMA

De aanvrager kan nu naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen of een andere gewijzigde aanvraag doen. “We kiezen voor die laatste optie”, zegt Luc Rijmenants, “met een inplanting van drie padelterreinen, maar dan helemaal aan de andere kant op de wei in woonzone, op bouwgrond dus, zonder enige buren in de omgeving. En met het horecagebeuren dat nu ineens in de aanvraag betrokken wordt.” Rijmenants geeft aan ontmoedigd te zijn. “Als ondernemer wil je vooruit. Ik ben de 60 gepasseerd en wil dit nog graag realiseren.”

Er komt nu een nieuwe aanvraag, hier op dit veld in woonzone, maar zonder woningen in de buurt. 

Er komt nu een nieuwe aanvraag, hier op dit veld in woonzone, maar zonder woningen in de buurt. ©  KMA

“Pok”

In de aanvraag wordt ook verwezen naar de twee gemeentelijke padelterreinen die nog dichter tegen huizen liggen en waar nooit klachten zijn. “Dat klopt niet helemaal”, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Wij hebben ook een buur die soms klaagt. Padel maakt inderdaad meer geluid dan tennis. Je hebt telkens die ‘pok’. Toen wij in 2018 onze padelterreinen als een van de eerste in de regio openden, was het spelletje amper bekend. Ook over het geluid was weinig geweten. Intussen is de hype ontploft, maar is ook de impact duidelijker.”

De buur zelf was maandag niet bereikbaar.

De gemeentelijke padelterreinen aan sporthal Het Veld. 

De gemeentelijke padelterreinen aan sporthal Het Veld. ©  KMA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio