De Miksebaan ter hoogte van het Gemeentelijk Instituut Brasschaat (GIB). 

De Miksebaan ter hoogte van het Gemeentelijk Instituut Brasschaat (GIB). © Jan Brys

Verbindingswegen worden op termijn voorrangswegen

Brasschaat -

De Miksebaan, de Lage Kaart, de Hoogboomsteenweg en de Guyotdreef worden op termijn allemaal voorrangswegen. Intussen is dat met de Pauwelslei al het geval. De omschakeling zal telkens gebeuren met een aantal flankerende maatregelen.

Op dit ogenblik is de Pauwelslei die de Bredabaan met de Miksebaan verbindt, al een voorrangsweg. Dat is het geval sinds de heraanleg enkele jaren geleden.

Schepen voor mobiliteit Goele Fonteyn (N-VA): “Op de Miksebaan werden met het oog hierop al werken aan de nutsleidingen uitgevoerd. Maar hier hangen veel verschillende werken samen. Zo gaan we de riolering vernieuwen en het fietspad ontdubbelen. Dat laatste is belangrijk met het oog op de verkeersveiligheid voor de fietsende scholieren. Door die ontdubbeling maken zij minder oversteekbewegingen. Ook het wegdek wordt vernieuwd en er komt nieuwe LED-verlichting. We zullen er ook voor zorgen dat er een betere afwatering komt op de fietspaden. Bij hevige regenval staan die geregeld blank”.

“Op de hoek van de Door Verstraetelei en de Miksebaan ligt onze grote gemeentelijke secundaire school. Daar richten we op termijn een zone 30 in. Een beetje verder naar het centrum krijgt het kruispunt Miksebaan-Hemelakkers ook een remake. De uitvoering van al deze plannen zal geschieden in de periode 2025-2026”.

“In de periode 2023-2024 komt de Lage Kaart aan de beurt. Na de heraanleg kan die drukke baan ook een voorrangsweg worden. Hetzelfde geldt voor de Guyotdreef en de Hoogboomsteenweg. Hier kan dan ook het probleem van de geluidsoverlast door voorbijrijdende wagens worden opgelost. We hebben alle begrip voor de vraag van de bewoners daar”, voegt de schepen er nog aan toe. (jbr)

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio