©  ISOPIX

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw wil van 2022 een jaar van verzet maken

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw riep zondag in zijn nieuwjaarsboodschap op om van 2022 een jaar van verzet te maken: “Omdat energie te duur wordt, omdat we het beu zijn dat onze lonen geblokkeerd blijven, omdat werken tot 67 jaar voor de meeste mensen gewoon onmogelijk is, omdat we deze regering, die met haar pandemiewet alle macht in handen heeft, niet langer haar gang kunnen laten gaan”.

Bron: BELGA

Hedebouw pleitte andermaal voor een btw-verlaging op energie: “Dat de regering nu eens stopt met treuzelen en eindelijk de btw op energie verlaagt tot 6%. Onder druk van de bevolking  en onze campagne zijn de lijnen in beweging. Verschillende partijen die eerst tegen deze maatregel waren, zeggen nu dat zij die steunen. Maar het is nog niet gewonnen. Daarom blijven wij druk uitoefenen en organiseren wij onze Basta-betoging op 27 februari in de straten van Brussel”, zei hij.

Woekerwinsten

De verlaging kan voor PVDA gefinancierd worden door de woekerwinsten van Engie-Electrabel af te romen: “Onze studiedienst berekende dat Engie-Electrabel dankzij deze crisis maar liefst 2,6 miljard euro overwinsten boekt. Dat men die winsten gebruikt om de verlaging van de btw bekostigen”, stelde Hedebouw.

De PVDA-voorzitter klaagde ook de stijgende levensduurte aan, terwijl de Vivaldi-regering de lonen blokkeert. Hij schaarde zich achter de petitie van het gemeenschappelijk vakbondsfront voor een herziening van de ‘loonblokkeringswet’ van 1996. “We zullen er samen alles aan doen om te maken dat 2022 het laatste jaar  van de loonnormwet wordt”, engageerde Hedebouw zich.

Coronabeleid

Voorts maakte hij brandhout van het coronabeleid van de regering. “Al twee jaar ondergaan we hun catastrofale aanpak. In plaats van sociale en preventieve maatregelen te nemen, wil deze regering alles met dwang en repressie oplossen. Met passen, boetes, controles en sancties. De liberalen zeggen altijd dat ze voor vrijheid vechten, maar niets is minder waar”, aldus Raoul Hedebouw. 

Hij pleitte voor een totaal andere aanpak: gratis zelftests, sterkere openbare diensten, preventie, herfinanciering van de ziekenhuizen, betere werkomstandigheden voor het zorgpersoneel en vaccins “uit de klauwen van Big Farma” halen door de patenten op te heffen.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio