Leden van Hou Ranst Landelijk voor het bewuste veld waar de verkaveling zou komen. 

Leden van Hou Ranst Landelijk voor het bewuste veld waar de verkaveling zou komen. ©  kma

Actiecomité maakt zich zorgen om nieuwe woonwijk in Ranst: “Moet het hier tweede Deurne worden?”

Ranst -

In de Laarstraat in Ranst is stennis over een vergunningsaanvraag voor 55 woningen en een appartementsgebouw met een twintigtal woonunits in een gebied van 2,9 hectare tussen de Laarstraat, de Zakstraat en de Vaartstraat. Omwonenden vrezen bijkomende wateroverlast in het al overstromingsgevoelig gebied en begonnen het comité Hou Ranst Landelijk. Er werd al een online petitie gelanceerd. Ontwikkelaar en grondeigenaar Matexi wijst erop dat het om woonzone gaat en dat er al een heel voortraject met overleg werd afgelegd.

Kristin Matthyssen

Op de online petitie op petitie.com wordt opgeroepen om een bezwaarschrift in te dienen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 13 februari. De Laarstraat is een landelijke straat tussen de velden die op dit moment gekenmerkt wordt door eengezinswoningen. Tegelijkertijd sta je ook wel op een wip in het centrum. De nieuwe wijk grenst tegen het Muizenbos.

Matexi heeft de gronden sinds 2013 in zijn bezit. Er waren eerder al verkavelingspogingen. Tim Peeters van Matexi toont zich verbaasd over het protest. “Er is een heel voortraject geweest. Bijna 50% van het ontwerp wordt nieuwe openbare ruimte, waar alle omwonenden mee van kunnen profiteren, terwijl het nu privéterrein is waar ze niet op mogen. Dankzij deze nieuwe wijk zal er veel meer beleving komen in de buurt. We hebben hier de keuze van eengezinswoningen gemaakt. Alleen in de buurt van de Vaartstraat waar al een soort meergezinswoning staat komt een appartement.”

Riolering

Zijn uitleg kan het pas opgerichte comité Hou Ranst Landelijk niet overtuigen. De Laarstraat is een watergevoelige buurt. “Het is algemeen bekend dat de riolering hier ontoereikend is. Bij felle regenbuien loopt onze straat onder water, zoals vorige zomer nog”, vertelt Evelynn Audoor. “En daar willen ze nu nog een hele extra wijk op aansluiten. De ontwikkelaar verwijst in zijn plannen naar nieuwe riolering in de Laarstraat, maar uit navraag bij de gemeentediensten blijkt dat die de eerstkomende zes jaar nog niet op het programma staat.”

De plannen. 

De plannen. ©  kma

De weilanden en akkers waar de nieuwe verkaveling zou komen staan volgens de omwonenden nu al vaak onder water. “We hebben het putje in onze woning moeten afsluiten omdat wij voor het minste geurhinder hebben”, vertelt Evelynn. “Dit plan staat haaks op de bouwvisie van het huidig bestuur. De Laarstraat valt buiten het kernverdichtingsgebied, en toch plant men hier een meergezinswoning van drie hoog. Bovendien staat in de woonbehoeftestudie van Ranst dat er tot 2035 in de woonbehoefte wordt voldaan.”

Paul Goris, die de petitie lanceerde, is ontdaan. “Los van die waterproblematiek, zit je hier ook met allemaal vrij smalle straten. Het is buiten proportie. Willen ze van Ranst een tweede Deurne maken? De benaming landelijke gemeente mogen wij wel schrappen als deze verkaveling er komt. Dit druist in tegen de verkiezingsbelofte van de huidige meerderheidspartijen die pleitten voor het behoud van open ruimte. In het buitengebied is er normaal sprake van vijftien wooneenheden per hectare. Op 2,9 hectare zou dit neerkomen op 44 woningen, terwijl in de huidige plannen 75 woonunits voorzien zijn. Een mooi stukje natuur moet wijken. Veel mensen komen hier wandelen. Ze schrikken zich een bult als ze dat geel bord lezen.”

De Laarstraat vorige zomer. De riolering is nu al ontoereikend, zeggen de ongeruste omwonenden. 

De Laarstraat vorige zomer. De riolering is nu al ontoereikend, zeggen de ongeruste omwonenden. ©  rr

Volgens Tim Peeters van Matexi zou het project in twee fasen worden uitgevoerd. “De plannen zijn gebaseerd op feedback vanuit het college op eerdere plannen en aanvragen en input vanuit de buurt via een inspraaktraject met buurtbevraging. We hebben alles gepresenteerd tijdens een infomoment. Buiten de kernverdichtingszone ligt de nadruk inderdaad op eengezinswoningen, zoals hier het geval is”, vindt Peeters. “De waterhuishouding in dit gebied zal na onze verkaveling zelfs verbeteren, omdat we met grachten en een wadi werken. Wij streven op dat vlak naar een nulbalans. De grond zal niet opgehoogd worden.”

Volgens Paul is er door de kleiachtige ondergrond in het gebied van infiltratie via een wadi (buffer- en infiltratiebekken) geen sprake. “Alles moet via de riolering weg, en die slikt het nu al niet.”

Burgemeester Johan De Ryck (N-VA) laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. “In deze fase kan dat ook niet. Het openbaar onderzoek loopt nog. De burgers kunnen nu hun mening geven. Wij zullen hun opmerkingen en bezwaren daarna bekijken.”

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio