©  Joris Herregods

De laatste ‘houten waal’: uniek binnenschip Céphee aan Steen dreigt te worden verschroot

Antwerpen -

Kan je je voorstellen dat er wereldwijd nog slechts één Volkswagen Kever zou bestaan en de eigenaar zou die willen verschroten? Nee dus. Dat riskeert nu nochtans te gebeuren met de ‘Volkswagen van de scheepvaart’, een houten waal. Antwerpen bezit vandaag nog het enige resterende exemplaar van dit scheepstype dat ooit massaal werd gebruikt. Het startte een procedure tot declassering. Een storm van protest stak op. De stad overweegt nu dit beschermde schip, de Céphée, te verplaatsen naar de Droogdokkensite.

Paul Verbraeken