Op dit perceel naast het Casino zijn de kmo-units gepland. 

Op dit perceel naast het Casino zijn de kmo-units gepland. © Tommy Maes

Plannen voor tien nieuwe kmo-units naast Casino Gompel

Mol -

Projectontwikkelaar Smets Investmaatschappij heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de realisatie van tien kmo-units naast het Casino van Mol-Gompel. Het gemeentebestuur organiseert van 24 januari tot en met 23 februari een consultatieronde om inwoners te informeren en te peilen naar opmerkingen vanuit de buurt.

Naast het Casino van Gompel ligt open ruimte dat aan de achterzijde grenst aan de voetbalterreinen. Het perceel is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied, net zoals het casino. Projectontwikkelaar Smets Investmaatschappij wil er een bouwproject realiseren met in totaal tien kmo-units.

Omdat het om industriegebied gaat, is een openbaar onderzoek niet wettelijk verplicht voor het project. Toch organiseert het gemeentebestuur van Mol op eigen initiatief een consultatieronde die loopt van maandag 24 januari tot en met woensdag 23 februari. “Op die manier geven we alle buurtbewoners en andere geïnteresseerden de kans om het dossier te bekijken”, zegt schepen van ruimtelijke ordening André Verbeke (N-VA).

Het Casino van Gompel is een beschermd monument.

Het Casino van Gompel is een beschermd monument. © Tommy Maes

“Ook is het mogelijk om tijdens de consultatieronde opmerkingen te geven. Die nemen we als gemeentebestuur in overweging bij de beoordeling van het dossier. Op die manier kunnen we ook peilen naar de gevoeligheden van de buurt. Zo is het Casino van Gompel een beschermd monument en ligt er een woonwijk in de nabije omgeving. Eind maart vorig jaar hebben we tijdens een online buurtvergadering beloofd om deze consultatieronde te organiseren.”

Grote industrieloods

Voorlopig is er nog geen timing bekend voor het project. De tien kmo-units worden ondergebracht in één grote industrieloods met een totale brutogrondoppervlakte van 3.146 m². De loods heeft een u-vorm, waardoor er een centraal binnenplein ontstaat en de site één centrale in- en uitgang krijgt. De poorten van de kmo-units zijn naar het binnenplein gericht. Naast eventueel inpandig parkeren omvat het project in totaal twintig parkeerplaatsen. Die situeren zich vooral in de voortuinzone.

Het plan van de kmo-units.

Het plan van de kmo-units. © rr

Aan de linker- en achterzijde van het project wordt een groenzone voorzien van drie meter breed. Aan de rechterzijde wordt een afstand van tien meter gevrijwaard tot aan de perceelgrens. Deze zone wordt ingericht als groenzone met een talud van twee meter hoogte met hoogstammige bomen, onderbeplanting en een houtkant. Ter hoogte van de rooilijn komt een haag. Bijkomend worden in de voortuinzone vier hoogstambomen aangeplant.

Plannen inkijken

De consultatieronde voor het dossier loopt van maandag 24 januari tot en met woensdag 23 februari. In die periode kan je het dossier online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_2021148624) en op de website van de gemeente. Het is ook mogelijk om de documenten en plannen op afspraak in te kijken op de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw. Wie opmerkingen heeft, kan die tijdens de consultatieronde ook indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan tegen ontvangstbewijs aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw, per post aan het college van burgemeester en schepenen (Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. met referentienummer OMV_2021148624. of referentie gemeente 2021/612) of per mail naar ro@gemeentemol.be.  (mto)

MEER OVER Regio in nieuwsbrief gva

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio