Park Vordenstein, met zicht op de oranjerie. In de tuin gaan arbeiders van Natuur en Bos, maar ook vrijwilligers creatief tewerk. © RR

Schoten droomt van titel ‘beste park ter wereld’ voor Vordenstein

Schoten -

In de rand van de internationale Green Flag Awards, wordt momenteel een publieksstemming gehouden om wereldwijd het mooiste park te verkiezen. De gemeente roept de Schotenaren op om massaal voor de lokale kandidaat Vordenstein te stemmen.

De beheerders en vrijwilligers van Vordenstein wonnen eind vorig jaar al voor de derde openvolgende keer de Green Flag Award. Een internationale erkenning is dat voor het duurzaam beheer van dit park, dat beheerd wordt door het Agentschap Natuur & Bos. Green Flag is een label voor wereldwijd maar liefst 2300 duurzaam beheerde parken dat in België beheerd wordt door de organisatie GoodPlanet.

Een aantal beheerders en vrijwilligers van Park Vordenstein met boswachter Wouter Huygens met de in november al gewonnen nieuwe Green Flag. © JAA

De jury bekijkt telkens de beheersplannen van kandidaat-winnaars, beoordeelt hoe die in de praktijk worden toegepast en gaat in gesprek met zowel de beheerders als vrijwilligers die zich inzetten voor het domein. De criteria die worden beoordeeld, zijn onder meer toegankelijkheid, veiligheid, afvalbeheer, onderhoud, klimaatadaptatie, landschapsbeheer en participatie.

In het verlengde daarvan vindt nu nog een publieke stemronde plaats om wereldwijd de mooiste of beste parken aan te duiden. Twee jaar geleden slaagde Vordenstein, een prachtige groene long van 110 hectare groot vlak bij het Peerdsbos met ingang langs de Kopstraat, er al in om de top tien te halen. Er stemden toen 50.000 mensen en Vordenstein stond mooi in het gezelschap van internationale groene parels als het Derrynane Historic Park in Kerry (Ierland), Roma Street Parklands in Brisbane (Australië) en Jonsereds Trädgårdar in Gotenburg (Zweden).

Het Agentschap Natuur en Bos droomt dat een herhaling van deze stunt mogelijk is. De gemeentelijke overheid schaart zich achter de campagne. “Dankzij een mobilisatie van ons inwoners met een hart voor prachtig openbaar groen kunnen we de toptienscore dit jaar mogelijk evenaren of wie weet zelfs verbeteren”, aldus schepen van Milieu Walter Brat (N-VA), die wat trots is dat dit park op Schotens grondgebied ligt. (jaa)

 © JAA

 © RR

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners