Dit gebied wil Distri-Log omvormen tot bedrijfsterrein. 

Dit gebied wil Distri-Log omvormen tot bedrijfsterrein. © Ward Bosmans

Actiecomité ziet uitbreiding van logistiek bedrijf Distri-Log niet zitten

Willebroek -

Eind september 2021 kregen de bewoners van de Europalaan en de Kasteellaan in Willebroek een aangetekend schrijven in hun brievenbus waarmee ze op de hoogte werden gebracht van de uitbreidingsplannen van Distri-Log. Ze hadden een maand de tijd om bezwaar in te dienen bij de provincie. En dat deden ze massaal. Ook de gemeente Willebroek gaf een negatief advies voor de plannen.

Ward Bosmans

Distri-Log is gevestigd langs de A12, naast het Fort van Breendonk. Het logistieke bedrijf huurt de gebouwen van Warehouses De Pauw (WDP) en wil graag uitbreiden. Dat zou gebeuren aan de achterzijde van het huidige gebouw waar men 100.000 m², dat nu ingekleurd staat als bos en park, wil omvormen tot bedrijventerrein. Op bepaalde punten zou dat nieuwe terrein tot vlak tegen de tuinen komen van een aantal inwoners van de Kasteellaan. Om geluidshinder te voorkomen, heeft Distri-Log op de plannen een geluidsmuur van zes meter hoog getekend.

60 bezwaarschriften

“Het spreekt voor zich dat niemand zo’n muur op de perceelgrens wil”, zegt de woordvoerder van het actiecomité die liever niet met naam in de krant komt. “Maar de 60 bezwaarschriften

Een schets van de plannen met onderaan de zes meter hoge geluidsmuur.

Een schets van de plannen met onderaan de zes meter hoge geluidsmuur. © rr

die we indienden bij de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro) bevatten nog tal van andere argumenten. Zo staat de zone waar de uitbreiding zou komen, ingekleurd als bos en park. De gemeente heeft dat destijds zo gedaan om een bufferzone te creëren tussen de woonwijk en de bedrijven langs de A12. Dit gebied opgeven gaat trouwens regelrecht in tegen het beleid van de Vlaamse Overheid dat de volgende drie jaar 4.000 hectare bos wil bijplanten. Het argument van Distri-Log dat dit terrein nu ook geen bos of park is, maar een maïsveld, houdt volgens ons geen steek. De bestemming van zo’n gebied omvormen naar bedrijventerrein kan alleen wanneer er geen bestaande alternatieven zijn. We hebben zelf al meteen zeven alternatieven in de onmiddellijke omgeving gevonden. We vrezen ook geluidshinder. We willen een situatie zoals in Blaasveld vermijden. Daar moet een aantal bedrijven achteraf ingrijpende aanpassingen doen om in orde te zijn met de wetgeving. Ook de impact op de natuur is groot. In studies van de provincie wordt dit gebied omschreven als habitat van zeldzame akkervogels en vleermuizen.”

Volgens het actiecomité staan er ook een aantal tegenstrijdigheden in het stedenbouwkundig attest van Distri-Log. Het bedrijf zegt 130 parkeerplaatsen voor vrachtwagens nodig te hebben terwijl er op het plan maar 54 staan. De buurt vreest dat men voor die extra 76 vrachtwagens later nog eens wil uitbreiden.

Bang afwachten

Het actiecomité wil dat het gebied de bestemming krijgt waarvoor het is ingekleurd op het gewestplan. Dat is bos- en parkgebied. De buurtbewoners voelen zich gesteund door het negatief advies van het Willebroeks gemeentebestuur, maar beseffen dat de provincie hierover beslist. Volgende maand komt het dossier voor op de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening. Tot dan is het bang afwachten voor de bewoners van de Europalaan en de Kasteellaan.

MEER OVER

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio