De Massenhovensesteenweg in Broechem. Door het alternatief plan van Arcadis zouden de onteigeningen voor het fietspad beperkter blijven.  

De Massenhovensesteenweg in Broechem. Door het alternatief plan van Arcadis zouden de onteigeningen voor het fietspad beperkter blijven.  © kristin matthyssen

Innovatief fietspad met infiltratie voor Massenhovensesteenweg ligt op tafel

Broechem -

Het gemeentebestuur van Ranst heeft aan Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) een door Arcadis uitgetekend alternatief plan voorgesteld voor het nieuw fietspad van de Massenhovensesteenweg in Broechem. Door een gecombineerd systeem van duurzaam regenwaterbeheer en fietspad zouden de onteigeningen beperkter kunnen blijven. De zwakke weggebruikers fietsen eigenlijk op de gracht.

Kristin Matthyssen

De Massenhovensesteenweg in Broechem is een van de zwarte punten waar nog een moordstrookje langs een gewestweg loopt. In het kader van rioleringswerken zal er een enkelrichtingsfietspad komen langs beide zijden van de baan. De gemeente zal dit bedrag, dat geraamd wordt op 1,76 miljoen euro, eerst betalen. Daarna volgt een 100% terugbetaling door het Vlaams Gewest. De overeenkomst hiervoor met het Vlaams Gewest werd op de jongste gemeenteraad voor vijf jaar verlengd.

Het innovatief Vélonet-systeem. 

Het innovatief Vélonet-systeem. ©  mph

Omdat het waterzuiveringsstation in Viersel einde Latijn is en de rioleringswerken dringender worden, zal het hopelijk geen vijf jaar meer duren. Alles hangt ook af van de onteigeningen die nog deels moeten gebeuren. Volgens het huidig plan van het Agentschap Wegen en Verkeer moet er zo’n vijf meter onteigend worden langs beide zijden van de baan. Waar de huizen te dicht tegen de rijweg staan, zal het fietspad naar voor worden gebracht, zodat de Massenhovensesteenweg op sommige plaatsen een zigzag wordt.

Het gemeentebestuur liet nu een alternatief plan uittekenen door Arcadis waarbij gebruik wordt gemaakt van het Vélonetsysteem. Dit is een geïntegreerd prefabsysteem om in grachten te plaatsen, dat de functies van fietspad, regenwaterafvoer en vlot bereikbare plek voor de installatie en het onderhoud van nutsleidingen combineert. Het systeem wordt gemaakt bij Eurodal in Grobbendonk.

De Massenhovensesteenweg met huidig smal fietspad. 

De Massenhovensesteenweg met huidig smal fietspad. ©  kma

“Het was de werkgroep Massenhovensesteenweg die de suggestie deed. We zijn vorig jaar met ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir gaan kijken in de fabriek en zij reageerden ook enthousiast”, zegt burgemeester Johan De Ryck (N-VA). “Studiebureau Arcadis heeft op basis van dit systeem een nieuw plan uitgetekend waarbij er één rechtlijnig fietspad komt van restaurant Oliver tot aan de busstelplaats in Broechem. In plaats van vijf meter te moeten onteigenen, zal het dan nog anderhalve meter zijn, of drie meter in het slechtste geval. Het huidig fietspad kan worden afgefreesd om als schrikstrook te gebruiken. Daarnaast komt dan het Vélonetsysteem met een vrijliggend en twee meter breed fietspad dat aan alle normen voldoet, en dan is er nog een strookje nodig voor de nutsleidingen. Het is dus een oplossing voor een veilig fietspad, met integratie van een duurzaam regenwaterbeheer en een flexibele oplossing voor nutsleidingen.”

Burgemeester De Ryck en schepen van Openbare Werken Jan Dillen (N-VA) gingen het plan samen voorstellen op het kabinet van minister Peeters. “Afwachten wat er nu zal gebeuren, maar dit nieuwe plan zal niet tot vertraging leiden, omdat er ook minder discussie rond de onteigeningen zal zijn”, zegt de burgemeester, die zelf in de Massenhovensesteenweg woont.

Het Agentschap Wegen en Verkeer koppelt de werken aan de heraanleg van de Oostmalsesteenweg (N14) in Emblem. Normaal komt eerst de Massenhovensesteenweg aan de beurt en daarna pas de Oostmalsesteenweg.

Het Vélonet-systeem, dat geproduceerd wordt bij Eurodal in Grobbendonk. 

Het Vélonet-systeem, dat geproduceerd wordt bij Eurodal in Grobbendonk. ©  rr

Het huidig smal fietsstrookje naast de Massenhovensesteenweg. 

Het huidig smal fietsstrookje naast de Massenhovensesteenweg. ©  kma

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio