Het einde van de ellende is in zicht. Ter voorbereiding van de nieuwe brug, worden deze week al de bomen op de bermen gekapt. Nadien wordt de oude brug afgebroken, eind maart ergens.. 

Het einde van de ellende is in zicht. Ter voorbereiding van de nieuwe brug, worden deze week al de bomen op de bermen gekapt. Nadien wordt de oude brug afgebroken, eind maart ergens.. © JAA

Bomenkap kondigt nieuwe brug aan

Wommelgem/Wijnegem -

Vanaf donderdag 20 januari voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende enkele dagen kap- en rooiwerken uit op de aanloophellingen van de brug van de Wijnegemsteenweg in Wommelgem. De struiken en bomen op de taluds worden verwijderd, ter voorbereiding van de bouw van de nieuwe brug ter vervanging van de brokkelbrug, die al twee jaar buiten gebruik is.

Het rooien van de struiken en bomen gebeurt op donderdag 20, vrijdag 21 en maandag 24 januari. De hinder blijft beperkt. De aannemer voert de werken uit vanop de brug en taluds. Fietsers en voetgangers kunnen gewoon over de brug blijven passeren, maar moeten er wel rekening mee houden dat ze mogelijk even moeten wachten of afstappen. Er is geen impact voor het snelwegverkeer op de E313.

Bovenaanzicht op de nieuwe brug met de fietspaden duidelijk in beeld.

Bovenaanzicht op de nieuwe brug met de fietspaden duidelijk in beeld. © AWV

Vooruitblik bouw nieuwe brug

AWV deed de voorbije jaren de nodige voorbereidingen en het studiewerk voor de bouw van een nieuwe brug. Die brug zal onder meer rekening houden met een eventuele verbreding van de E313 en ook ruimte laten voor een nieuw fietspad onder de brug.

Op de plaats van de bestaande brug wordt een volledig nieuw exemplaar opgetrokken dat uit drie delen zal bestaan: een centrale wegbrug voor het gemotoriseerde verkeer en twee fietsbruggen.

Momenteel wordt de planning van de werken samen met de aannemer opgesteld. Naar verwachting starten de werken in maart, met eind maart de afbraak van de oude brug. Vervolgens kunnen we stap voor stap de nieuwe brug opbouwen. Begin 2023 kan deze dan opengaan voor het verkeer. ( jaa)

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio