Het fort van Kessel. 

Het fort van Kessel. © JDW

92.000 euro subsidie voor fort van Kessel

Nijlen -

Er is goed nieuws voor het fort van Kessel: het Agentschap voor Natuur en Bos kent een Projectsubsidie Natuur toe voor de natuurvriendelijke inrichting van de oevers van het fort. Met de subsidie van 92.800 euro gebeuren inrichtingswerken om het leefgebied van vleermuizen te verbeteren. De werkzaamheden zorgen ook voor stabilisering van de oevers en daardoor de bescherming van de fortgebouwen.

Gino Van Looy

In 1973 kocht de gemeente Nijlen het fort aan. In de wintermaanden kunnen vleermuizen ongestoord overwinteren in het fort. Gedeputeerde Jan De Haes, ook covoorzitter van Kempens Landschap, legt het belang van het project uit. “De fortengordels rond Antwerpen zijn voor vleermuizen een van de belangrijkste overwinteringsplaatsen van West-Europa”, zegt De Haes.

“Ook in de zomerperiode zijn de objecten van belang als zwermplaats en zomerverblijfplaats. In het Fort van Kessel hebben heel wat vleermuizen hun intrek genomen. De meest voorkomende soorten zijn de ingekorven vleermuis, meervleermuis, watervleermuis, franjestaart, Brandts vleermuis en baardvleermuis. Het fort is erkend als speciale beschermingszone en is ook opgenomen in het soortenbeschermingsplan vleermuizen.”

De Haes denkt dat er ook nog verbeteringen mogelijk zijn. “Het is een van de forten met een uitzonderlijk belang voor de ingekorven vleermuis. Via verschillende inrichtingsmaatregelen kan het fortcomplex nog aantrekkelijker worden voor de dieren. Zo willen we graag werken aan de verbetering van het leefgebied voor vleermuizen, concreet door de aanleg van natuurlijke oevers langs de binnenzijde van de vestinggracht rond het fort.”

Stabiliseren oevers

Ook burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) is tevreden. “De geplande oeverinrichtingen bieden ook een oplossing voor de problematiek rond de stabiliteit van de oevers. Hier heeft het fort al jaren mee te kampen. Het fort wordt bedreigd door het afkalven van de oevers. De afkalving aan de binnenzijde van de fortgracht doet de historische vorm van het forteiland verdwijnen. Ook de stabiliteit van de gebouwen komt op sommige plaatsen vroeg of laat in het gedrang. De inrichtingswerken voorkomen verdere afkalving. Dit verzekert het behoud van de gebouwen.” Het project moet gerealiseerd worden voor 1 oktober 2024.

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio