© Shutterstock

Heeft het nut om nu nog over te stappen naar een andere energieleverancier? En wat kan je doen bij hoge voorschotten?

Voor meer en meer energieverbruikers is het kiezen tussen de pest en de cholera: ofwel betalen ze tot de volgende meteropname veel hogere voorschotten, ofwel moeten ze bij de volgende jaarlijkse afrekening een zeer hoog bedrag bijpassen.

Pascal Sertyn