De nieuwe verkeerssituatie in de wijk Wijnegem West - tussen Merksemsebaan en Turnhoutsebaan - zint lang niet iedereen. 

De nieuwe verkeerssituatie in de wijk Wijnegem West - tussen Merksemsebaan en Turnhoutsebaan - zint lang niet iedereen. © JAA

Burgemeester Leen Wouters (N-VA) ontvangt boze bewoners Fortveldstraat: “Mensen pesten is echt niet onze drijfveer”

Wijnegem -

“We zullen de knip en andere verkeersmaatregelen in de wijk Wijnegem West na drie maanden tussentijds en na zes maanden definitief evalueren op basis van tellingen. Bewoners pesten is allerminst onze motivatie”, aldus burgemeester Leen Wouters (N-VA), die een petitie in ontvangst nam van ontevreden bewoners uit de Fortveldstraat.

Jan Auman

Initiatiefnemers Gust Smits en Eddy Geerinckx, - nota bene oud-politiecommissaris van Wijnegem – werden door de burgemeester en schepen van Mobiliteit Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!) ontvangen. Zij hadden zo goed als alle bewoners van de Fortveldstraat zonder moeite weten te overtuigen hun handtekening te zetten onder de vraag om vervroegd een einde te maken aan de omstreden proefopstelling tegen het sluipverkeer in de wijk. Volgens hen heeft dit situatie in de Fortveldstraat onveilig en chaotisch gemaakt.

Het werd een beleefd gesprek. “We hebben de delegatie uit de Fortveldstraat meegedeeld dat we hebben ingegrepen op vraag van andere inwoners van de wijk”, aldus Wouters, die haar tot dusver moeilijkste moment beleefde als kersvers burgemeester.

Burgemeester Leen Wouters (N-VA). “We blijven openstaan voor dialoog. Ook over de proefopstelling. Alle klachten en opmerkingen worden meegenomen in de evaluatie.”

Burgemeester Leen Wouters (N-VA). “We blijven openstaan voor dialoog. Ook over de proefopstelling. Alle klachten en opmerkingen worden meegenomen in de evaluatie.” © JAA

Dialoog

“Om alles in kaart te brengen, werden vervolgens metingen uitgevoerd die uitwezen dat er te veel verkeer aan hoge snelheden door de wijk, en dan specifiek de Ruggeveldstraat, reed. Enkel in die straat ingrijpen zou het probleem verleggen naar een andere straat. Daarom hebben we een verkeersbureau ingeschakeld dat de huidige circulatie heeft uitgetekend.”

Burgemeester en schepen ontkenden met klem dat ze een geheime agenda zouden hanteren en dat deze proefopstelling sowieso bestendigd wordt. “We staan open voor dialoog en willen luisteren naar bezorgdheden. Meldingen of klachten houden we bij en nemen we mee in de evaluatie”, verzekerde Wouters. “Alleen na drie en zes maanden kunnen we relevante verkeerstellingen houden en op wijkniveau vergelijken met vorige tellingen. Dan pas zal de impact van de proefopstelling duidelijk worden. We willen de situatie zo veel mogelijk objectiveren.”

Gust Smits en Eddy Geerinckx, initiatiefnemers van de petitie uit de Fortveldstraat, tégen de nieuwe verkeersmaatregelen.

Gust Smits en Eddy Geerinckx, initiatiefnemers van de petitie uit de Fortveldstraat, tégen de nieuwe verkeersmaatregelen. © JAA

Nieuwe wijk Ertbrugge

Wouters liet de deur op een kier voor tussentijdse kleine bijsturingen. “Onze belofte is ook om na drie maanden al de drukte en de snelheid te monitoren. In Info Wijnegem zal er alvast een uitgebreid artikel verschijnen over de gewijzigde situatie. Politie Minos voert regelmatig controles uit om de snelheid te controleren en dit zowel met de politiewagen als met een anoniem voertuig. Zodra het weer dit toelaat zal ook nog bijkomende signalisatie op het wegdek worden aangebracht om bestuurders op de zone 30 te wijzen”, aldus nog de burgemeester.

Politie Minos controleert regelmatig op het respecteren van de nieuwe verkeersregels zoals het eenrichtingsverkeer in de Ruggeveldstraat, maar ook op de nu overal geldende zone 30.

Politie Minos controleert regelmatig op het respecteren van de nieuwe verkeersregels zoals het eenrichtingsverkeer in de Ruggeveldstraat, maar ook op de nu overal geldende zone 30. © JAA

De burgemeester ontkende niet dat er een verband is tussen de proefopstelling en de geplande nieuwe woonwijk Ertbrugge langs de Houtlaan. “We moeten proactief handelen, wetende wat er ons nog te wachten staat met een nieuwe woonwijk en de verkeersdruk die al jaren stijgt”, aldus Leen Wouters. “Het is onze visie is om in woonwijken en schoolomgevingen te evolueren naar een zone 30. Dat principe houden we graag overeind. Dit heeft niets te maken met het bevoordelen van bepaalde personen of straten, wat ons door indieners van de petitie verweten wordt.”

Neveneffecten

Wouters en Tachelet verwachten dat het verkeer zal afnemen en dat hinderlijke neveneffecten zullen afnemen of normaliseren. “Ik ben benieuwd”, leek Gust Smits uit de Fortveldstraat achteraf maar weinig hoop te koesteren dat de gemeente effectief zal bijsturen. “Wij begrijpen niet waarom sommige straten, zoals de Ruggeveldstraat, meer meetellen dan andere. En de klachten komen niet alleen uit onze Fortveldstraat hé. Weet je dat de voorbije dagen bewoners uit zowat alle andere straten van de wijk aan m’n deur hebben gestaan met het verzoek om de petitie ook te mogen tekenen? Maar zover gaan we niet. Dat moeten ze daar maar zelf doen. In de Fortveldstraat zelf komen er voorlopig geen andere acties. We hebben gedaan wat we konden en wachten af.” (jaa)

Vastgoed

Jobs in de regio