Actiecomité Asfalt verzamelde donderdag voor het gemeentehuis van Schoten met een dikke bundel ondertekende eisen in verband met de exploitatie van de asfaltcentrale van Colas. Er is niet alleen de stank, maar er bestaat tevens vrees voor de gezondheid van de omwonenden.  

Actiecomité Asfalt verzamelde donderdag voor het gemeentehuis van Schoten met een dikke bundel ondertekende eisen in verband met de exploitatie van de asfaltcentrale van Colas. Er is niet alleen de stank, maar er bestaat tevens vrees voor de gezondheid van de omwonenden.  © JAA

Zowel Schoten als Wijnegem in beroep tegen vergunning voor asfaltcentrale Colas: “Geen garantie dat hinder zal afnemen”

Schoten, Wijnegem -

Zowel het schepencollege van Schoten als van Wijnegem tekenen beroep aan tegen de eind vorig jaar door de bestendige deputatie verleende vergunning voor de asfaltcentrale van Colas. Actiecomité Asfalt, dat eerder donderdag nog een petitie had afgegeven aan burgemeester Maarten De Veuster (N-VA), reageert opgelucht.

Eind vorig jaar ontving asfalt- en betoncentrale Colas een voorwaardelijke hervergunning voor de uitbating van haar productie- en opslaginfrastructuur langs het Albertkanaal op de grens van Wijnegem en Schoten. De bedrijfszetel bevindt zich op Wijnegems grondgebied, maar de installaties, waaronder de omstreden asfaltcentrale, ligt in Schoten.

Tijdens het openbaar onderzoek werden heel wat bezwaren en adviezen ingediend met betrekking tot geurhinder, geluidsoverlast, mobiliteitsproblemen en stofhinder. “Het gemeentebestuur is van mening dat de bestendige deputatie hiermee onvoldoende rekening heeft gehouden bij de opmaak van de vergunning. Volgens ons biedt de afgeleverde vergunning te weinig zekerheid dat de hinder voor de omwonenden zal verminderen”, motiveert milieuschepen Walter Brat (N-VA) de beslissing om de vergunning aan te vechten bij zijn partijgenote minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

“Colas dient voor ons zeker niet te sluiten, maar we willen wel een echte oplossing voor de hinder die het bedrijf veroorzaakt. We ontvangen hierover immers al geruime tijd terechte klachten van onze inwoners. Een nieuwe vergunning voor Colas moet sterke elementen bevatten die ervoor zorgen dat deze hinder afneemt. Die vinden we te weinig terug. Integendeel, de vergunning biedt het bedrijf zelfs de mogelijkheid om 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 operationeel te zijn”, steunt burgemeester Maarten De Veuster de beslissing om verzet aan te tekenen.

Patrick Beauquesne, Heidi Bijttebier en andere leden van Actiecomité Asfalt overhandigen dat petitie aan schepen Walter Brat en burgemeester Maarten De Veuster.

Patrick Beauquesne, Heidi Bijttebier en andere leden van Actiecomité Asfalt overhandigen dat petitie aan schepen Walter Brat en burgemeester Maarten De Veuster. © JAA

Groene buffer

Ook buurgemeente Wijnegem laat het er niet bij. “Ook wij gaan in beroep tegen de vergunning voor Colas”, aldus schepen van Omgevingsvergunningen Maarten Janssens (N-VA). “Wij ergeren ons aan de stankhinder en andere fenomenen waarover omwonenden klagen, ook al ligt de fabriek een eind verwijderd van ons eigen dorpscentrum. Daarnaast zijn we erg ontgoocheld in het feit dat de door ons gevraagde vijf meter brede groene buffer door de deputatie niet werd opgenomen in de voorwaarden van de vergunning heeft verleend.”

Voor ze in vergadering gingen, ontvingen burgemeester Maarten De Veuster en schepen Walter Brat eerst nog een delegatie van het Actiecomité Asfalt. Dat wilde de druk duidelijk opvoeren om beroep aan te tekenen . Patrick Beauquesne, Heidi Bijttebier, Jeanine Hermans en co hadden een petitie bij die op korte tijd ondertekend was door 364 mensen uit Schoten en Wijnegem.

“We zijn blij en opgelucht dat het lokaal bestuur van Schoten oren heeft gehad naar onze verzuchtingen. Het is goed om weten dat we zij aan zij strijden. Al zullen er zeker nog heel wat individuen uit de kasteelbuurt en andere wijken in Schoten zelf in beroep gaan”, aldus woordvoerder Beauquesne.

Giftige stoffen

“Wat ons vooral tegen het hoofd stoot is dat de hernieuwde vergunning toelaat om doorlopend - ook op zondag en ’s nachts - te produceren. De overlast voor meerdere woonkernen in Schoten wordt hierdoor nog groter. Ook wij vragen geen sluiting van het bedrijf. Maar gezien één op drie milieuklachten bij de gemeente Schoten over de geuroverlast van Colas gaat, vragen wij ons af hoe dit zal evolueren bij een continue productie.”

“De geur en productietijd zijn kwalijk, maar dat deze afkomstig is van de uitstoot van giftige koolwaterstoffen, zwaveldioxide en andere zelfs kankerverwekkende stoffen, maakt ons zeer bezorgd om onze gezondheid”, vult Heidi Bijttebier aan.

Actiecomité Asfalt (AA) vraagt een update van de gehanteerde technieken, het respecteren van productietijd (7 – 19 uur) zonder weekendwerk en extra aandacht voor geluidsarme turbine(s) op de schoorsteen. Volgens het actiecomité draagt geluidsproductie op hoogte de decibels namelijk veel verder dan in het geval van een lager gesitueerd uitstootpunt. Andere eisen zijn een betere monitoring van schadelijke stoffen en het camoufleren van de geur zonder dat er echter schadelijke stoffen ongemerkt de lucht in worden geblazen. Tot slot vraagt AA onaangekondigde metingen tijdens de productie en het openbaar maken van de resultaten van deze metingen. Jan Auman

De asfaltcentrale van Colas langs het Albertkanaal, bij de Hoogmolenbrug, staat andermaal ter discussie..

De asfaltcentrale van Colas langs het Albertkanaal, bij de Hoogmolenbrug, staat andermaal ter discussie.. © JAA

Vastgoed

Jobs in de regio