In een fietszone, zoals hier in de Geelse Stationsstraat, geldt een snelheidsregime van 30 kilometer per uur en mogen auto‘s fietsers nooit inhalen. 

In een fietszone, zoals hier in de Geelse Stationsstraat, geldt een snelheidsregime van 30 kilometer per uur en mogen auto‘s fietsers nooit inhalen. © Hans Otten

Fietszones in centrum en Wuytsbergen komen er dit voorjaar

Herentals -

De stadsdiensten bereiden volop de invoering van de fietsstraten in het volledige stadscentrum en de wijk Wuytsbergen-Ekelen voor. Die komen er nog dit voorjaar, zes maanden later volgt een eerste evaluatie en bijsturing.

Hans Otten

Een vaste of virtuele knip? De knoop over de perfecte maatregel tegen het sluipverkeer in de wijk Wuytsbergen-Ekelen raakte niet doorgehakt, maar het was wel duidelijk dat beide ingrepen heel wat verkeer naar de parallelle wegen in het centrum duwde. Daarom besloot het stadsbestuur om zowel in de wijk Wuytsbergen-Ekelen als in het volledige stadscentrum een fietszone in te voeren.

“Onze stadsdiensten bereiden de invoering van die zones voor dit voorjaar volop voor, want daar horen verkeersreglementen en ingrepen in het straatbeeld bij”, zegt de Herentalse burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). “We zijn er ons van bewust dat niet alle straten ideaal zijn om er een fietsstraat van te maken en er bijkomende aanpassingen nodig zijn. Daarom houden we zes maanden na de invoering een eerste evaluatie met eventuele bijsturingen. Voorafgaand aan de invoering komt er nog een uitvoerige communicatiecampagne.”

De invoering betekent concreet dat de snelheidslimiet er overal 30 kilometer per uur wordt en fietsers heer en meester zijn in het verkeer: het is voor auto’s verboden om fietsers in een fietsstraat in te halen. Alleen centrumstraten waar nu al een afzonderlijk fietspad ligt, vallen niet onder dat toekomstige regime.

Twijfels

De bewoners van Wuytsbergen-Ekelen hebben ernstige bedenkingen bij de plannen omdat die volgens hen het sluipverkeer niet gaan weghouden uit hun wijk. “De stad heeft de politie gevraagd om repressief te controleren, maar de wijk is al acht jaar zogezegd een aandachtspunt bij de politie. Veel effect zien we daar niet van.” Volgens mobiliteitsschepen Eva Brandwijk (N-VA) bekijkt de stad nu welke bloembakken in de wijk weg kunnen of beter verplaatst worden. “Op sommige plaatsen gaan er herinrichtingen gebeuren, onder meer om de voorrang van rechts beter af te dwingen”, zegt zij.

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Mobiliteit Kempen

Vastgoed

Jobs in de regio