De wegmarkering in de Berlaarsestraat. 

De wegmarkering in de Berlaarsestraat. © rr

Vlaams Belang klaagt over aanduiden van aannemers door Liers stadsbestuur

Lier -

Vlaams Belang klaagt de slechte staat van de wegmarkeringen voor de fietszone in Lier aan. Volgens de partij zit er iets structureels fout bij het toewijzen van aannemers. Schepen van Openbare Ruimte Bert Wollants (N-VA spreekt dat tegen.

Chris Van Rompaey

“De wegmarkeringen die het Lierse stadsbestuur liet aanbrengen in verschillende straten om de fietszone aan te geven, blijken van eenzelfde miserabele kwaliteit te zijn als de straten die, onder de bevoegdheid van schepen Bert Wollants, heraangelegd worden. Na amper drie maanden zien we onder meer in de Berlaarsestraat hoe er al stukken uit de markering weggesleten zijn”, zegt gemeenteraadslid Bart Verhoeven.

“Met een prijskaartje van 14.428 euro voor het aanbrengen van de markeringen, mag je toch verwachten dat deze enige tijd zouden meegaan. Half afgesleten wegmarkeringen gaan niet enkel hun doel voorbij, maar geven bovendien een beeld van verloedering. Voor ons voldoet de kwaliteit van de wegmarkeringen alleszins niet aan wat men redelijkerwijs mag verwachten.”

Laagste prijs

“We manen schepen Wollants dan ook aan om de beschadigde wegmarkeringen, op kosten van de aannemer, te laten vernieuwen. Opnieuw blijkt, zoals we dit al meermaals aankaartten in de gemeenteraad, dat aannemers enkel op basis van de laagste prijs selecteren geen goede zaak is en garant staat voor meerwerk (met de nodige hinder) achteraf”, besluit Bart Verhoeven.

“Er bestaat nu eenmaal de wet op de overheidsopdrachten”, reageert schepen Bert Wollants. “Wanneer wij een aannemer zoeken voor een specifiek omschreven opdracht, dan kan je de offertes enkel vergelijken op prijs. Daarvan afwijken is wettelijk niet mogelijk. Wat de wegmarkeringen voor de fietszones betreft. Daarover hebben we de aannemer al gecontacteerd en hij zal de nodige herstellingen uitvoeren zodra het weer dit toelaat.” (cvr)

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio