© Chris Van Rompaey

Stad kan dankzij Vlaamse subsidie elf noodwoningen renoveren

Lier -

OCMW Lier beschikt over 24 wooneenheden in negentien panden die het als noodwoning kan inzetten. Zeven panden kunnen dankzij Vlaamse subsidies binnenkort gerenoveerd worden, goed voor elf wooneenheden.

Chris Van Rompaey

Stad en OCMW Lier wil inspanningen blijven leveren om gezinnen in nood te helpen. Wie letterlijk op straat komt te staan, kan op de hulp van een maatschappelijk werker rekenen om een tijdelijke woning of opvang te vinden. Op dit moment kunnen negentien panden op het Lierse grondgebied, eigendom van het OCMW, ingezet worden als noodwoning. Een deel daarvan is aan een grondige renovatie of herinrichting toe.

De stad ging daarom in op de projectoproep ‘Noodwoningen 2021’ van de Vlaamse overheid en diende zeven projectvoorstellen in: vijf eengezinswoningen en twee meergezinswoningen met telkens drie appartementen voor koppels of alleenstaanden. In totaal gaat het dus om elf wooneenheden.

858.420 euro aan subsidies

Het Vlaamse Gewest neemt 50% van de kosten voor zijn rekening, met een maximum van 145.000 euro per gerealiseerde noodwoning. Ook de renovatie en inrichting van bestaande noodwoningen komen in aanmerking voor subsidiëring. De Vlaamse overheid beoordeelde de projectvoorstellen van Lier positief en kent in totaal 858.420 euro subsidies toe. OCMW Lier ontvangt hiervan eerstdaags al een eerste schijf.

Van de elf gesubsidieerde wooneenheden zal het OCMW er één inrichten, de andere worden ook gerenoveerd. Deze werkzaamheden moeten binnen een termijn van 2,5 jaar klaar zijn. De stad wil het huidige aanbod noodwoningen op termijn trouwens uitbreiden een drietal woningen.

“De noodzaak om in te zetten op kwaliteitsvolle tijdelijke noodopvang ervaart onze sociale dienst zeer sterk. In 2021 klopte een zeventigtal mensen bij hen aan met een dringende hulpvraag naar een tijdelijke woning. Het verruimen van dit aanbod alsook het verhogen van de woonkwaliteit creëert vele voordelen zoals lagere verwarmingskosten, onmiddellijk te gebruiken dankzij de basisinrichting en een kortere wachttijd bij aanmelding”, stelt schepen van Welzijn Annemie Goris (N-VA). (cvr)

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio