Bovenste rij: hoofdverpleegkundige Jan Mattheeussen, verpleegkundig directeur Koen Van Hoolst, ervaringsdeskundigen Ben Van Den Brand, Tony Pelsmaekers en Jef Van Ginkel, zorgmanager Ines Vercalsteren

Bovenste rij: hoofdverpleegkundige Jan Mattheeussen, verpleegkundig directeur Koen Van Hoolst, ervaringsdeskundigen Ben Van Den Brand, Tony Pelsmaekers en Jef Van Ginkel, zorgmanager Ines Vercalsteren©  AZ Voorkempen

Kunstnierafdeling schakelt ervaringsdeskundigen in

Malle -

Vanaf dit jaar gaan enkele patiënten aan de slag als ervaringsdeskundigen op de kunstnierafdeling van AZ Voorkempen in Malle en AZ Klina in Brasschaat. Met behulp van extra opleiding en training zetten zij hun persoonlijke ervaringen in om andere nierpatiënten bij te staan en te helpen.

Kristin Matthyssen

“Soms hebben patiënten nood aan iemand die zich persoonlijk in hun situatie kan inleven. Wij kunnen als arts wel een bepaalde behandeling, zoals een niertransplantatie, vooropstellen. Maar vaak heeft de patiënt daar nog praktische vragen over. En daar kan iemand die al met zo’n transplantatie te maken kreeg, soms beter op antwoorden” vertelt dokter Annemie Woestenburg, medisch diensthoofd Nefrologie.

De ervaringsdeskundigen zijn zelf nierpatiënten die nog een dialysebehandeling ondergaan, die peritoneale dialyse uitvoeren, die op een wachtlijst staan voor een transplantatie of die al getransplanteerd zijn. Maar ervaring alleen is niet voldoende. Het is immers belangrijk dat een ervaringsdeskundige met zowel patiënten als met zorgverleners in gesprek kan gaan. Een positieve ingesteldheid, vertrouwen en respect voor privacy zijn daarbij belangrijke factoren.

Ervaringsdeskundige Tony: “Al van jongsaf aan ben ik heel sociaal. Als kind zat ik in de scouts. Zelf ben ik al vijf jaar nierpatiënt en ik help dan ook graag andere mensen verder.”

Dokters en verpleegkundigen applaudiseren bij de start van het project voor de ervaringsdeskundigen. 

Dokters en verpleegkundigen applaudiseren bij de start van het project voor de ervaringsdeskundigen. ©  AZ Voorkempen

In 2018 startten de eerste gesprekken tussen AZ Voorkempen en Trefpunt Zelfhulp na een succesvol proefproject in UZ Leuven. Na een initiële rondvraag zat AZ Voorkempen samen met enkele kandidaat-ervaringsdeskundigen samen om te peilen naar hun motivatie en sociale en communicatieve vaardigheden. Uiteindelijk voltooiden vier kandidaten een extra opleiding tot ervaringsdeskundige van Trefpunt Zelfhulp om deze kwaliteiten en vaardigheden nog aan te scherpen.

Nierpatiënten zien vaak hun leven overhoop gegooid door hun diagnose en door de intensieve behandeling. Nuttige tips om toch dat ene te kunnen eten waar je al zolang naar verlangt of hoe en waar je op vakantie kan gaan, verbeteren aanzienlijk de levenskwaliteit van de patiënt.

Ervaringsdeskundige Ben miste zelf die praktische schakel in zijn behandeling: “Artsen en verpleging deden hun best om alles zo goed mogelijk uit te leggen. Maar soms had ik toch nog vragen over hoe ik dit of dat moest toepassen in mijn leven. Als ervaringsdeskundige wil ik graag die extra verbinding vormen tussen artsen, verpleging en patiënten.”

Patiëntenparticipatie

Volgens verpleegkundig directeur Koen Van Hoolst zet AZ Voorkempen steeds meer in op patiëntenparticipatie. “Dat gaat verder dan alleen patiënten informeren over hun behandeling. We vinden het belangrijk dat onze ervaringsdeskundigen ook zaken terugkoppelen naar ons en zo hun stempel zetten op ons beleid.”

Een feestelijke opstart met receptie volgt nog. 

Een feestelijke opstart met receptie volgt nog. ©  AZ Voorkempen

www.zelfhulp.be

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio