Aan de kerk van Pijpelheide, tussen Negenbunders en de Begijnendijkse Voetweg, geldt voortaan 30 km/u. 

Aan de kerk van Pijpelheide, tussen Negenbunders en de Begijnendijkse Voetweg, geldt voortaan 30 km/u. © Kristof Van Rompaey

Raadslid Jan Baestaens (ETA+) over nieuwe zone 30 in Pijpelheide: “Niemand is deftig verwittigd”

Pijpelheide -

In het centrum van Pijpelheide (Heist-op-den-Berg) is op de Schrieksesteenweg een stukje permanente zone 30 ingevoerd tussen Negenbunders en de Begijnendijkse Voetweg. Gemeenteraadslid Jan Baestaens van oppositiepartij ETA+ vroeg meermaals om de verkeersveiligheid er te bekijken, maar is nu enigszins verbaasd dat de verkeersborden er al staan. “Onvoldoende gecommuniceerd”, vindt hij.

Kristof Van Rompaey

“Aan de kerk van Pijpelheide ligt geen fietspad, maar er passeren wel zeer veel auto’s en zwaar vrachtverkeer”, zegt raadslid Jan Baestaens. “We kaartten die situatie meermaals aan, onder meer tijdens de adviesraad verkeer. In juni 2021 vroeg ik er nog eens naar tijdens de gemeenteraad. In juli lagen er bij de ambtelijke werkgroep verkeer twee voorstellen op tafel. Uiteindelijk is er gekozen voor de huidige ingreep. Ik was eerder voorstander van een zone 30 tussen de twee wegversmallingen (aan de Meester Fritsstraat en de Cardijnlaan, red.).”

Eind vorig jaar vroeg Baestaens nog eens naar een stand van zaken. Het schepencollege hakte nadien de knoop door op 21 december 2021. “Straf dat de borden er nu al staan, maar niemand is deftig verwittigd”, vindt hij. “De collegebeslissing staat op de gemeentelijke website, maar daar blijft het bij. Ik heb het zelf op Facebook geplaatst. Daar is veel reactie op gekomen, ook van mensen die ertegen zijn. Dat kan ik maar moeilijk begrijpen. Je verliest nog geen tien seconden op dat stukje. Heel egoïstisch als je dat moedwillig overtreedt, al zeker als je de drukke situatie er kent. Wat als een van je dierbaren er iets voorheeft?”

Te snel, te traag?

Over enkele jaren staat de herinrichting van het centrum op het programma. Noch Baestaens noch schepen van Lokale Mobiliteit Katleen Vantyghem (N-VA) wilden daarop wachten om maatregelen te treffen. “Het invoeren van een zone dertig in de drukste kernen past perfect binnen onze visie”, stelt Vantyghem. “Daarom vond ik het goed om de ingreep nu al uit te voeren. Bovendien veronderstel ik dat ETA+ voor een stuk wel de bewoners vertegenwoordigt die bij hen kwamen aankloppen met hun bezorgdheid.”

De schepen stelt dat er toch wel wat communicatie over de zone 30 is geweest, maar voegt daaraan toe dat ze niet altijd wordt ingelicht over de uitvoering van elke collegebeslissing. “In de toekomst wil ik er eventueel werk van zien te maken dat zoiets wordt gemeld aan onze communicatiedienst”, zegt ze. “Zo kunnen zij er indien nodig wat extra aandacht aan besteden, bijvoorbeeld op sociale media. Maar alles is volgens de regels verlopen en voor een stuk dus zelfs op vraag van de oppositie. Meestal klaagt men dat het niet snel genoeg gaat.”

Een opfrissing voor wie geen einde van de zone 30 aangegeven ziet staan: de ronde bordjes die het begin van de zone aangeven, impliceren dat ze ophoudt aan het volgend kruispunt.

MEER OVER Mobiliteit Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio