© JAA

Rotweer kan sterzangers voor Guatemala niet tegenhouden

‘s-Gravenwezel -

Voor de 36ste keer al trokken de sterzangers van het Davidsfonds ‘s-Gravenwezel van deur tot deur voor uitgeweken dorpsgenote Annemie De Vocht en haar goede werken in Guatemala.

Het weer zat niet mee – zeg maar flink tegen – en jonge vormelingen waren er door verkeerd gelopen afspraken tussen de parochies dit keer niet bij. Maar een aantal door het Davidsfonds verzamelde koningen en koninginnen op leeftijd trokken dan maar moedig op eigen houtje van deur tot deur voor het goede doel.

We herkenden onder meer schepen van Cultuur Kathleen Krekels (N-VA) met een gouden kroon op het hoofd. Net als de andere zangers hield ze aan de tocht door het donker een nat pak over. Maar gelukkig waren de bewoners van de woningen waar gezongen werd opnieuw vrijgevig.

Met dit zogenaamd missionair sterzingen werd vijfhonderd euro ingezameld. Een bedrag dat nog zal aandikken want veel mensen maken hun bijdrage over per overschrijving.

“Dat geld gaat integraal naar het goede werk dat mijn zus Annemie De Vocht verricht in Guatemala. Zij woont al vele jaren tussen de indianen en tracht met succes hun levenskwaliteit te verbeteren”, aldus de dankbare organisator Christine De Vocht.

“Sterzingen heeft al meegeholpen aan de verbetering van de levenswijze en de economische toestand van de families in Tecpan door de verschillende projecten met zelffinanciering zoals het weefproject, de maismolens , ecologische stoven in meer dan duizend huizen, drinkwatervoorziening in de scholen en gediplomeerde beursstudenten die werk vonden”, aldus haar zus vanuit Guatemala. “Dit jaar willen we vooral meer kinderen de gelegenheid geven om te studeren door hen aan een studiebeurs te helpen.” (jaa )

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio