Een rij oude knotbomen. 

Een rij oude knotbomen. © BELGA

Alle waardevolle bomen of struiken uit Rupelstreek in één grote inventaris

Rupelstreek -

De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) Rupelstreek doet een oproep naar mensen die willen meewerken aan het inventarisatieproject ‘Houtig erfgoed in de Rupelstreek’. Opzet is alle historisch waardevolle bomen en struiken in kaart te brengen om ze te kunnen beschermen.

De erfgoeddienst sloeg vorig jaar de handen in mekaar met het Regionaal Landschap Rivierenland, de vijf Rupelgemeenten, de erfgoedorganisaties en het Agentschap Onroerend Erfgoed.

“Onze regio telt niet alleen veel bouwkundig erfgoed, zoals de steenbakkerijen. Er is nog een ander type terug te vinden: ‘houtig erfgoed’. Dat zijn bomen of struiken die vaak iets vertellen over de geschiedenis van een plaats. Ze illustreren bijvoorbeeld oude gebruiken, historisch landgebruik of bepaalde technieken van vroeger. Denk aan oude knotbomen, kapelbomen of andere beeldbepalende bomen”, verduidelijken ze bij de erfgoeddienst.

“Die titel is trouwens niet alleen voorbehouden voor oude bomen en struiken. Ook jongere exemplaren kunnen in aanmerking komen om tot houtig erfgoed uitgeroepen te worden, als ze een oudere boom of struik die beschadigd of afgestorven is, vervangen.”

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, doen de partners terreinwerk en onderzoeken ze oude bronnen als prentkaarten en foto’s. “Deze ambitieuze onderneming kunnen we niet op eigen houtje voor elkaar krijgen. Wie een bijzondere boom of struik in Hemiksem, Schelle, Niel, Rumst of Boom kent die zeker niet mag ontbreken, stuurt best een mailtje. Oude foto’s of prentkaarten zijn ook welkom.”

(bar)

MEER OVER

Aangeboden door onze partners

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio