De gehavende dreef bovenop de Begijnenvest.   

De gehavende dreef bovenop de Begijnenvest.   © Marc Helsen

Betoging tegen kap bomen op Begijnenvest

Herentals -

De stad mag dan beslist hebben de resterende zeventig oude zomereiken op de historische Begijnenvest te kappen en ze te vervangen door een volledig nieuwe aanplanting met wintereiken, het protest tegen het vellen van de meestal nog redelijk gezonde bomen is daarmee niet stilgevallen: er komt een betoging op zondag 20 februari.

Marc Helsen

Weinig dossiers beroeren de Herentalsenaren zozeer als de geplande renovatie van de historische begijnenvest. Daarop staan al ongeveer 125 jaar tientallen eiken, in het typische negentiende-eeuwse patroon van een aanplant van vier om een (schuine) rij.

Voor de Begijnenvest kiest de stad voor een tabula rasa. Stormen en natuurlijke sterfte hebben de afgelopen jaren het bomenbestand van ongeveer 230 bovenop de vest al herleid tot minder dan een derde en het schepencollege raakte gecharmeerd door het idee de vest opnieuw aan te leggen naar negentiende-eeuws model. Het stadsbestuur wordt hierin gesteund door het Agentschap voor Onroerend Erfgoed en het Agentschap voor Natuur en Bos. Alle bomen zouden vervangen worden door jonge, meer droogtebestendige exemplaren.

Dit plan stuit echter op verzet van natuurbeschermers en andere Herentalsenaren die vinden dat gezonde bomen het recht hebben om oud te worden. Een van hen is biologieprofessor Hans Van Dijck, die pleit voor het opvullen van de lege plaatsen in de laan door een divers aanbod van bomen, met het oog op de ondersteuning van de zwaar onder druk staande biodiversiteit. “Een biologische experiment”, noemt Van Dijck het. Bijkomend argument tegen kaalkap: ook de woonplaatsen van een paar beschermde vleermuissoorten zouden dan verdwijnen.

Kluitje laten staan

In een tegemoetkoming aan het protest besloot het schepencollege eind vorig jaar om tweeëntwintig bomen aan de kop van de Begijnenvest, in de buurt van het Sint-Job, nog vijf jaar te laten staan.

Het begin van de Begijnenvest kort na de vorige eeuwwisseling. 

Het begin van de Begijnenvest kort na de vorige eeuwwisseling. ©  hhm

Zelfs Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele roerde zich. “Op de kop van de Begijnenvest kan een groep gezonde bomen nog langer blijven bestaan omdat hier de lijnaanplanting nog duidelijk afleesbaar is. Het dreefaspect is hier dus nog volwaardig aanwezig. Deze bomen zullen later evenwel vervangen worden zodat op relatief korte termijn de begijnendreef in zijn totaliteit terug hersteld is”, zo liet hij weten. “In de rest van de dreef is het dreefaspect verdwenen door de willekeurige uitval van bomen. Hier kan niet meer gesproken worden van aaneengesloten lijnaanplantingen, afleesbaar als dreef. Dit deel is daardoor in zijn geheel her aan te planten. De resterende aanwezige gezonde bomen zullen hiermee gekapt worden om een uniforme heraanplant te verkrijgen, wat essentieel is voor een gaaf dreefbeeld.”

Merendeel redelijk gezond

“Van die aanpak begrijpen wij echt niks”, zegt Herman Puls van Natuurpunt. “De stad laat die bomen staan met de stellige belofte ze wat later te kappen.”

Ondertussen heeft een boomdeskundige, na onderzoek in september 2021, in een rapport aangegeven dat de 59 nog resterende bomen op de Begijnenvest voor het merendeel goed, redelijk goed en matig is, 12% is slecht tot zeer slecht. (zie grafiek) “Het grootste deel van de bomen op de Begijnenvest vormt een normaal veiligheidsrisico”, aldus de expert.

“Precies daarom gaan we betogen voor het behoud van de dreef en voor het heraanplanten van de lege plekken”, reageren de actievoerders. Leden van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu vroegen de betoging aan voor de namiddag van zondag 20 februari van 14u tot 16u, de stad verleende al de toelating.

MEER OVER

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio