Vorig jaar was er ook een Zalfenkermis zonder kermis, maar met kaarsenverkoop en bezoek aan de Sint-Antoniuskapel. Dit jaar is er ook een eucharistieviering om 10u in de kapel. 

Vorig jaar was er ook een Zalfenkermis zonder kermis, maar met kaarsenverkoop en bezoek aan de Sint-Antoniuskapel. Dit jaar is er ook een eucharistieviering om 10u in de kapel. ©  kma

Toch lightversie van Zalfenkermis, zonder kermis maar mét mis, kaarsenverkoop en kapelbezoek

Oostmalle -

De kerkfabriek van Oostmalle zorgt ervoor dat het op 15 januari toch de moeite loont om naar de Sint-Antoniuskapel op Zalfen te komen voor een Zalfenkermis zonder kermis, maar met mis en kaarsenverkoop.

Vorig jaar kon voor het eerst in een halve eeuw door het verbod op evenementen de 50ste Zalfenkermis in Oostmalle niet doorgaan. De kerkraad hield gelukkig wel de Sint-Antoniuskapel open, waar bedevaarders tot 16u een kaars konden branden. Velen hadden hun eigen fles jenever meegebracht. Toen het ’s namiddags ook nog begon te sneeuwen werd het ondanks het ontbreken van de tenten en dierenwijding toch een magische gebeurtenis.

De leden van de kerkraad met links pastoor Frans Wouters vorig jaar, toen het ook de moeite was om de open kapel te bezoeken. Nu is er om 10u ’s morgens ook weer mis in de kapel. 

De leden van de kerkraad met links pastoor Frans Wouters vorig jaar, toen het ook de moeite was om de open kapel te bezoeken. Nu is er om 10u ’s morgens ook weer mis in de kapel. ©  kma

Dit jaar engageert de kerkfabriek van Sint-Laurentius zich om op zaterdag 15 januari om 10u toch weer een eucharistieviering in de kapel te organiseren. De Sint-Antoniuskapel vormt tot slot van rekening de spil van Zalfenkermis. Een verkoop van offergaven met traditionele varkenskop is er niet, maar tot 16u houden leden van de kerkraad opnieuw de kapel open en kunnen er offerkaarsen tegen 5 euro het stuk gekocht worden. Het loont dus de moeite om te voet te komen naar een van de mooiste plaatsen van heel Malle.

De Sint-Antoniuskapel werd opgericht in 1626. In die tijd werd de streek geplaagd door een pestepidemie. Als pestheilige Sint-Antonius de bedevaarders verhoort, zal de coronapandemie zeker verdreven geraken. kma

Vereerders van Sint-Antonius zijn welkom. 

Vereerders van Sint-Antonius zijn welkom. ©  kma

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio