©  rr

ANALYSE. Waarom de politiek geen knopen doorhakt

Waarom durven onze politici geen beslissingen meer nemen voor een lange termijn? Die vraag is het voorbije jaar zeer vaak gesteld. De pensioenen, de energievoorziening, de aanpak van de migratie, de hervorming van de landbouw… In geen enkel dossier worden knopen doorgehakt, terwijl iedereen, en ook de politici zelf, weten dat dat dringend nodig is. Maar was het vroeger dan zo veel beter?

Kris Vanmarsenille

MEER OVER