©  Marc Herremans

Moet afgraven vervuilde grond voor Oosterweel worden stopgezet? Raad van State volgt buurtbewoners in PFOS-zaak

Antwerpen, Zwijndrecht -

Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, kan voorlopig geen met PFOS vervuilde grond meer verzetten op haar werven op Linkeroever. De Raad van State schorste donderdag de conformverklaring van een technisch verslag dat dit grondverzet mogelijk maakt. “We onderzoeken op dit moment wat precies de gevolgen van dit arrest zijn”, reageert Lantis.

Patrick Van de Perre

Het is Grondrecht, een collectief van burgers uit onder andere Zwijndrecht en Antwerpen, dat naar de Raad van State stapte. Het burgercollectief wil dat de met PFOS vervuilde grond, die afkomstig is van 3M in Zwijndrecht, op een “voor het milieu en de volksgezondheid” verantwoorde manier verwerkt wordt.

“Nu de Raad van State de conformverklaring schorst, gaan we ervan uit dat Lantis voorlopig geen vervuilde grond meer mag verplaatsen of verwerken en dat zij hun huiswerk op dat vlak opnieuw moeten doen. Het arrest is goed nieuws in die zin dat de Raad van State onze bezorgdheden deelt”, zegt de woordvoerder van Grondrecht Jonas Vernimmen.

Lantis wil voorlopig niet vooruitlopen op de gevolgen van het arrest. “We onderzoeken op dit moment wat precies de gevolgen van dit arrest zijn. Pas op het moment dat dit duidelijk is, kunnen we reageren”, zegt de woordvoerster van Lantis Annik Dirkx.

“Voor gezondheid, niet tegen Oosterweel”

De gevolgen van het arrest zijn voor de bouw van onder andere de Scheldetunnel op Linkeroever en het rondmaken van de Ring zijn groot. Het lijkt er sterk op dat die op dit moment niet kunnen doorgaan.

“Grondrecht is niet tegen de aanleg van de Oosterweelverbinding. Het enige wat we willen is dat de vervuilde grond op een verantwoorde manier wordt afgegraven en opgeslagen”, vervolgt Jonas Vernimmen.

“Nu de Raad van State de conformverklaring schorst gaan we er vanuit dat Lantis voorlopig geen vervuilde grond meer mag verplaatsen of verwerken en dat BAM haar plannen voor het opgraven en stockeren van PFOS-gronden moet hertekenen. Het arrest is goed nieuws in die zin dat de Raad van State onze bezorgdheden deelt, maar we zullen pas gelukkig zijn als er werk wordt gemaakt van sanering van onze leefomgeving.”

In die burgerlijke zaak eist Grondrecht, samen met Greenpeace, een milieustakingsvordering in het Oosterweeldossier. De vordering is ondertussen ontvankelijk verklaard. Een uitspraak in deze zaak is er nog niet.

Geen beroep mogelijk

“Het arrest van de Raad van State is een stap in de goede richting en leidt er hopelijk toe dat Lantis en de Vlaamse overheid op een andere manier omgaan met de verwerking van vervuilde grond. Want uiteindelijk is dat het enige waar het ons om te doen is. We willen niet dat mensen blootgesteld worden aan de schadelijke gevolgen van PFOS.”

Tegen het arrest is geen beroep mogelijk. Dat betekent dat Lantis de grond niet langer kan verplaatsen naar een veiligheidsberm op de gronden van 3M in Zwijndrecht. Het lijkt erop dat Lantis haar werkwijze zal moeten aanpassen om de aanleg van de Oosterweelverbinding te laten doorgaan.

Groen eist stopzetting Oosterweelwerken na arrest Raad van State

 

Er moet een grondige milieujuridische doorlichting komen van de Oosterweelwerken met PFOS-vervuilde grond op Linkeroever. Dat zegt Groen woensdag, na een arrest van de Raad van State dat stelt dat de afbakening van de kadastrale werkzone niet correct is verlopen. "Zolang die doorlichting niet is gebeurd, kunnen de Oosterweelwerken niet verder gaan."

Vlaams Parlementslid en lid van de PFOS-commissie Mieke Schauvlieghe stelt al geruime tijd dat de afbakening van de kadastrale werkzone van afgraafwerken op Linkeroever niet correct verliep.  "Zowat elke PFOS-commissie stelde ik hier vragen over. Volgens Lantis en OVAM was er geen enkel probleem. De Raad van State maakt er nu brandhout van. De Oosterweelwerken zullen grondig hertekend moeten worden."

Als de werkzone strikter zou afgebakend worden, betekent dat er meer grond als afval gecatalogeerd moet worden, zegt de partij. Die grond zou dus niet naar de veiligheidsberm bij 3M mogen gaan, maar moet dan afgevoerd en gesaneerd worden. "De verantwoordelijkheid van de vorige Vlaamse Regering en bevoegd minister Ben Weyts is gigantisch", zegt Schauvlieghe. "Zij keurden een dading goed, waarin de heel ruime kadastrale werkzone werd afgebakend en waarin werd beslist om de grond niet af te voeren en te saneren , maar om hem te gebruiken in een veiligheidsberm. Zo werd de grondverzetsregeling van toepassing, in plaats van de berm te klasseren als stort."

Dat er nu een bom onder de Oosterweelwerken wordt gelegd, is volgens Groen niet de verantwoordelijkheid van de actiegroepen die naar de Raad van State stapten. "Dat is de vorige en de huidige Vlaamse regering, die ondanks vele vragen en signalen van bodemsaneringsdeskundigen en milieujuristen in de PFOS-commissie hun werkzaamheden rustig verder zetten. Iedereen wist dat het verplaatsen van vervuilde grond mogelijk gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Toch bleef de Vlaamse regering hier doof voor."

De enige uitkomst nu, is dat de werken stopgezet moeten worden in afwachting van een onafhankelijk milieujuridisch advies. "De Oosterweelwerken moeten proper en volgens de wet gebeuren", zegt Antwerps fractieleider Imade Annouri. "Dat is hier niet het geval. Dus stop die werken tot dit is opgelost. Punt." (blg)

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio