Hof Zevenbergen in Ranst. 

Hof Zevenbergen in Ranst. ©  Joren De Weerdt

Hof Zevenbergen krijgt subsidie voor aansluiting op riolering

Ranst -

De gemeenteraad van Ranst kent een subsidie van 12.500 euro toe aan bezinnings- en ontmoetingscentrum Hof Zevenbergen vzw voor aansluiting op het rioleringsnet. Raadslid Lode Hofmans (onafhankelijke) vindt dit een verkeerd signaal. “Alle sympathie voor Hof Zevenbergen, maar de groep Covabe waartoe Hof Zevenbergen behoort is tientallen keren rijker dan de gemeente Ranst”, aldus Hofmans. Hof Zevenbergen heeft intussen zelf gereageerd. “Met Emmaüs vzw waar hij wellicht op doelt heeft onze organisatie geen enkele financiële band. Wij functioneren volledig zelfstandig. Onze aansluiting op de riolering komt het Zevenbergenbos ten goede, waar veel wandelaars dus kunnen van meegenieten.”

Kristin Matthyssen

De Zusters van het Convent van Bethlehem hebben Hof Zevenbergen in de jaren zeventig van vorige eeuw gesticht, maar vandaag zijn er verder geen banden meer, klinkt het bij het bezinningscentrum. De gemeente ontving een brief van de directrice van Hof Zevenbergen vzw om subsidies te ontvangen voor de aan het kasteel geplande werken. Het bezinnings- en ontmoetingscentrum gaat van individuele waterzuivering overschakelen naar de afvoer van huishoudelijk afvalwater naar de riolering in de Kastanjelaan.

De overloop van het niet-gezuiverde afvalwater komt nu rechtstreeks in de omwallingsgracht. Dit heeft gevolgen voor de waterkwaliteit van de gracht en het hele ecologische systeem Zevenbergenbos. Verder is het afvoeren van het afvalwater naar de riolering de eerste stap in het project ‘ecologisch beheer hofgrachten’. Het bezinningscentrum heeft door de coronasituatie een slecht jaar achter de rug, klinkt het ook als motivatie.

De gemeenteraad besliste de maximaal mogelijke subsidie van 12.500 euro toe te kennen. Oppositieraadslid Lode Hofmans (onafhankelijk) noemt dit een verkeerd signaal. “De overkoepelende groep waartoe Hof Zevenbergen behoort, Covabe, is een heel rijke organisatie, veel rijker dan de gemeente. Er werken duizenden mensen. Ik heb heel veel sympathie voor hun werk, maar we zijn hier water naar de zee aan het dragen. Ok, ze hebben een slecht jaar achter de rug door corona, maar er zijn heel veel zelfstandigen in Ranst die dat ook kunnen zeggen. Ik vind het niet juist dat wij een privé-instelling financieren”, zegt Hofmans.

Hof Zevenbergen betreurt die reactie. “Het is onjuiste informatie: Hof Zevenbergen is een kleine vzw, die enkel zorgt voor de uitbating van het bezinningshuis Hof Zevenbergen in Ranst. Jaarlijks verblijven hier vijfduizend mensen om te genieten van de rust en de stilte, maar in de coronatijd werd ook Hof Zevenbergen geconfronteerd met gedwongen sluiting en een omzetdaling van circa 50%”, zegt Leen Bollen na overleg met de Raad van Bestuur.

“Lode Hofmans verwijst in zijn tussenkomst naar Covabe, hij bedoelt wellicht Emmaüs vzw, een organisatie die in onze regio verschillende ziekenhuis, RVT’s en instellingen voor personen met een handicap beheert. De enige band tussen Hof Zevenbergen en Emmaüs vzw is een historische band: beiden beheren initiatieven die in het verleden zijn opgericht door de zusters van het Convent van Betlehem. Er is geen structurele en zeker geen financiële band tussen beiden. Je zou Emmaüs vzw een ‘grote neef’ kunnen noemen.”

“Hof Zevenbergen behoort dus niet tot de overkoepelende groep van Emmaüs, en heeft daar ook nooit toe behoord. Dat is foutieve informatie. Nochtans hebben we in het verleden de burgemeester ter plaatse uitgenodigd en onze werking en structuur toegelicht. Jammer dat hij die informatie niet heeft gecheckt voor hij deze beweringen deed.”

Terzijde geeft de vzw nog mee: “Emmaüs vzw is inderdaad groot, maar groot is niet gelijk aan ‘rijk’ en zeker niet gelijk aan ‘verkeerd’: in volle coronacrisis is het niet netjes om een organisatie uit de zorgsector verdacht te maken. Ze hebben net als vele andere zorg- en welzijnsinstellingen bijzonder goed en zwaar werk geleverd de voorbije jaren.”

Over de inhoud van dit dossier wenst Hof Zevenbergen deze aanvulling nog te geven: “We hebben in 2019 besloten om te investeren in een aansluiting op de riolering, dit om de waterkwaliteit van de kasteelgracht en in het naastgelegen natuurdomein te verbeteren. De ingreep werd geraamd op ca. 65.000 euro. Door de coronacrisis is de kleine financiële reserve van Hof Zevenbergen in rook opgegaan, daarom werd besloten om een subsidie te vragen aan het gemeentebestuur. Dit werd toegekend voor een bedrag van 12.500 euro. Voor het overige bedrag ging Hof Zevenbergen een lening aan van 50.000 euro. Een kleine zelfstandige of privépersoon zal voor een aansluiting aan de riolering niet zo’n grote investering moeten doen. Het ging om een ingewikkelde operatie doorheen de grachten en de dikke kasteelmuren. We zijn heel dankbaar dat de gemeente mee wilde investeren in de waterkwaliteit van het Zevenbergenbos, waar vele wandelaars mee van kunnen genieten. De toegekende subsidie is dus geen toelage aan een rijk privé-initatief, maar een investering in de gemeenschap.”

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio