De pastorie van Viersel, met waarschijnlijk de grootste kerstboom van Zandhoven. 

De pastorie van Viersel, met waarschijnlijk de grootste kerstboom van Zandhoven. © kma 

Pagadders met pampers gaan pastorie Viersel inpalmen

Viersel -

De leegstaande pastorie van Viersel krijgt een nieuwe invulling als kinderdagverblijf. “Niet alleen goed voor de jonge ouders, maar het kan ook een impuls aan de dorpsschool geven”, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V).

Kristin Matthyssen

Het parochiesecretariaat kon naar de vroegere bibliotheek naast de kerk verhuizen. Hierdoor werd er een nieuwe invulling voor de pastorie - nog met een ijzeren klokkenstoeltje op het dak - gezocht. Tijdens de infomarkt afgelopen zomer in de kerk van Viersel polste de gemeente naar input van de inwoners. Kinderopvang? Een restaurant? Een B&B?

“Een kinderdagverblijf vond de meeste bijval”, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Ook een omvorming tot brasserie zoals ’t Croonhof werd gesuggereerd, maar de kosten om van dat gebouw een horecazaak te maken liggen zeer hoog. Een kinderdagverblijf is om meerdere redenen interessant. In Zandhoven is er een groot tekort aan opvangplaatsen. Je moet tegenwoordig nog vóór je aan een kind wil beginnen al zorgen dat je een opvangplaats in de crèche of bij een onthaalouder kan versieren. Dat is niet alleen in Zandhoven maar ook in de ons omliggende gemeenten. Vermits er over de Herentalsebaan in Viersel best wat pendelaars passeren op weg naar hun werk, kunnen we naast de eigen jonge gezinnen uit Viersel ook deze doelgroep bereiken. We hopen dat dit nieuw kinderdagverblijf een extra stimulans aan de Vierselse vrije basisschool kan geven.”

De oude publieke pissijnen naast de pastorie in Viersel. 

De oude publieke pissijnen naast de pastorie in Viersel. ©  kma

De kerststal naast de pastorie. 

De kerststal naast de pastorie. ©  kma

De gemeente pleegde overleg met Ferm Kinderopvang voor advies over de aanpassingen aan de pastorie. “Met Ferm Kinderopvang werken we al samen in Stekelbees. Die mensen zijn komen kijken naar het gebouw en reageerden enthousiast. Het is de bedoeling om er enkele onthaalouders aan de slag te laten gaan die zelf thuis de mogelijkheid niet hebben om een kinderopvang te organiseren. In woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost in Zandhoven hebben we destijds ook een proefproject gedaan. De combinatie van baby’s en peuters met senioren werkte, maar het project was financieel een moeilijk verhaal. In de pastorie in Viersel wordt dit anders omdat het ons eigen gebouw is.”

De publieke oude pissijnen. 

De publieke oude pissijnen. ©  kma

Naast het kinderdagverblijf heeft de gemeente nog wat in petto voor Viersel. “We willen enkele ‘poorten’ op de Herentalsebaan ter hoogte van de Watersportlaan en de Parochiestraat met een verkeerseilandje zodat mensen veiliger kunnen oversteken”, zegt de burgemeester. “In de Salvialaan wordt het speelplein vernieuwd en er is een ontwerpteam voor het speelbos aan de Veerstraat aangesteld. De Chiro verkiest uiteindelijk om niet naar de Salvialaan te verhuizen maar op de huidige locatie te blijven. We gaan nu onderzoeken hoe we de gebouwen waar ze nu zitten nog kunnen verbeteren.”

De tuin aan de achterzijde van de pastorie. 

De tuin aan de achterzijde van de pastorie. ©  kma

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio