Het plaatsen van de nieuwe brug van Oelegem dit najaar. 

Het plaatsen van de nieuwe brug van Oelegem dit najaar. ©  BFM

Commotie over nagelnieuwe brug over Albertkanaal in Oelegem: “Niets doen is geen optie voor ons”

Oelegem, Ranst -

Raadslid Sonja De Pooter (onafhankelijke) interpelleerde het bestuur in de gemeenteraad over de mobiliteitsbevraging die onlangs bij negenhonderd inwoners van Oelegem in de bus viel. Uit het antwoord van schepen van Mobiliteit Luc Redig (Groen) blijkt dat het bestuur het voornemen wil uitvoeren om de nagelnieuwe brug over het Albertkanaal in Oelegem op bepaalde dagdelen of geheel af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Kristin Matthyssen

“Niets doen is geen optie voor ons. Het staat in ons bestuursakkoord dat wij uitvoeren”, legt schepen van Mobiliteit Luc Redig (Groen) uit. De Pooter wou weten op welke basis die negenhonderd inwoners geselecteerd werden en waarom niet alle inwoners van Oelegem mochten deelnemen. Ze vroeg ook hoeveel de bevraging gekost heeft. Voorts polste De Pooter of het écht klopt dat het bestuur de gloednieuwe boogbrug over het Albertkanaal gedeeltelijk wil afsluiten. En ze vroeg zich af waarom er bij de mogelijkheid om het aantal parkeerplaatsen in het dorp te verminderen niet de mogelijkheid werd gegeven om het aantal parkeerplaatsen te vermeerderen in het dorp van Oelegem. “Door niet alle opties te geven, stuur je de antwoorden van de mensen in een bepaalde richting”, vindt De Pooter

De nieuwe brug werd nog maar net afgewerkt. 

De nieuwe brug werd nog maar net afgewerkt. ©  BFM

Schepen Redig legde om te beginnen uit dat het om een bevraging ging en geen volksraadpleging of poll. “Het kadert in burgerparticipatie. We willen als bestuur meten en weten wat er leeft. En ook zien wat het draagvlak is voor bepaalde ingrepen. Een bevraging bij alle inwoners is minder representatief dan een toevalssteekproef zoals we nu hebben gedaan. In het eerste geval heb je altijd de mensen met uitgesproken meningen die het hardst reageren terwijl de zwijgende meerderheid zich minder laat horen. Bij zo’n statistische steekproefmethode is bewezen dat mensen met andere meningen die zich bijvoorbeeld tijdens zo’n infoavond zoals in de parochiezaal ooit werd gehouden, meer aan bod komen.”

“De commotie die nu ontstaat is normaal en maakt deel uit van wat wij het publiek debat noemen”, legde Redig uit. “Vragen over het openbaar vervoer werden niet meegenomen omdat het over de mobiliteit binnen Oelegem zelf ging. Wat die parkeerplaatsen betreft: de vraag of er meer parkeerplaatsen in het dorp moeten bijkomen is niet relevant, omdat wij als bestuur die intentie niet hebben om extra parkeerplaatsen bij te creëren. Er is voldoende parkeergelegenheid aan de molen en aan het parochiecentrum.”

De plaatsing van de nieuwe brug dit najaar. 

De plaatsing van de nieuwe brug dit najaar. ©  BFM

Bij raadslid Lode Hofmans (onafhankelijke) schoot de opmerking van de schepen, dat de infoavond rond mobiliteit onder de vorige legislatuur wat gekaapt werd door de luidste roepers, in het verkeerde keelgat. “Die vergadering werd niet gedomineerd door de luidste roepers. Er kwam toen heel duidelijk naar voren dat de meeste Oelegemnaars wensen dat de brug van de Jozef Simonslaan gewoon open blijft voor alle verkeer”, zei de oud-burgemeester. “Hebt u gezien welke lange files er op alle invalswegen van Oelegem stonden toen onlangs de brug van de Jozef Simonslaan enkele dagen helemaal dicht was bij de montage? Die auto’s staan daar allemaal met hun motor te draaien en zorgen zo voor fijn stof.”

Ook Hofmans noemt het niet correct dat in de bevraging de burgers enkel konden aanduiden of de brug op bepaalde dagdelen moet afgesloten worden voor auto’s en vrachtwagens of heel de tijd. “De optie om de brug gewoon open te laten kan men niet aanduiden.” Hij wou weten wat het Agentschap Wegen en Verkeer ervan vindt om van de nieuwe autobrug een fietsbrug te maken.

De dorpskern van Oelegem. 

De dorpskern van Oelegem. ©  Sylvain Liekens

“Het is niet de brug van het Agentschap Wegen en Verkeer, het is ónze brug”, zei burgemeester Johan De Ryck (N-VA). Schepen Redig was eerlijk in zijn antwoord waarom die optie van de brug continu openlaten voor al het verkeer niet gegeven werd. “Niets doen is geen optie voor ons. Wij voeren ons bestuursakkoord uit. Wij zijn nu al met een rood licht aan het onderzoeken welke ingrepen nuttig zijn om het centrum veiliger en leefbaarder te maken.”

Volgens Christel Engelen (Vlaams Belang) hadden op zijn minst alle mensen die in de onmiddellijke omgeving van de brug wonen bevraagd moeten worden.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio