Het gebouw van het Sociaal Huis in Oelegem. 

Het gebouw van het Sociaal Huis in Oelegem. ©  kma

Patrimoniumstudie over toekomst gebouwen leidt tot lange discussie

Ranst -

Meer dan een half uur werd tijdens de jongste gemeenteraad gedebatteerd over de patrimoniumstudie door bureau Value Partners die het college van burgemeester en schepenen van Ranst besteld heeft over de toekomst van enkele gemeentelijke gebouwen. De emoties liepen soms hoog op.

Kristin Matthyssen

De studie werd besproken bij de goedkeuring van het meerjarenplan. Burgemeester Johan De Ryck (N-VA) benadrukte dat het om hypothesen en mogelijkheden gaat, maar niet om beslist beleid. De gemeente zette een studiebureau aan de slag om vanuit een helikopterzicht met onbevangen blik los van de dorpse sentimenten een aantal geselecteerde gebouwen die mogelijk herschikt worden eens te bekijken of ze in aanmerking komen voor verkoop of herbestemming. “Het zijn hypothesen. Niet alles wat erin staat zal zo uitgevoerd worden”, zegt burgemeester De Ryck. “Maar het kan nooit kwaad om een buitenstaander eens die denkoefening te laten doen.”

Zo werd het gebouw aan het Torenplein achter de kerk in Oelegem waar vroeger het LOI (Lokaal Opvang Initiatief) zat, in het meerjarenplan opgenomen om te verkopen. “Het gebouw staat nu leeg. We konden er geen vluchtelingen meer huisvesten omdat het dak lekte. De kosten om het te renoveren zijn heel hoog. Om er bijvoorbeeld een woonst in combinatie met bibliotheek te zetten is het perceel dan weer te klein”, legt de burgemeester uit.

Toch stuitte het voornemen tot verkoop al op tegenwind. Zo werd er gewezen op de strategische ligging en de kans om er een paadje te maken. Volgens het studiebureau komt een deel van de Welkomsttuin in Oelegem ook in aanmerking voor een project. PPS-constructies met een private partner genieten in de studie ook voorkeur, “maar hier ben ik geen fan van”, zei raadslid Roel Vermeesch (onafhankelijke).

Ook de gebouwen waar nu nog de gemeentelijke administratie zit, werden besproken. Op termijn verhuizen die gemeentelijke diensten naar een hangar die de gemeente aan de Van Den Nestlaan wil verbouwen, op de site waar nu de gemeentelijke magazijnen al naartoe werden verhuisd. Zo zou alles gecentraliseerd worden op één locatie. Ook het OCMW in de oude pastorie van Oelegem zou naar de Van Den Nestlaan verhuizen op termijn. “Daarom is het nuttig de denkoefening te maken wat er dan met het vrijgekomen huidig Sociaal Huis in Oelegem kan gebeuren”, zei de burgemeester. Raadslid Lode Hofmans (onafhankelijk) hamerde erop om dit mooi gebouw zeker niet te verkopen. “Organiseer eens een plaatsbezoek op een zaterdag met alle raadsleden langs alle genoemde gebouwen”, suggereerde Hofmans. “Sommigen kennen die gebouwen niet eens.”

Ook de politie kwam ter sprake. De lokale politie zone Zara zou ook naar de Van Den Nestlaan kunnen verhuizen, maar de nieuwe KMO-zone aan het vroeger Engels kamp waar voorheen de gemeentemagazijnen waren is eveneens een optie. Vlakbij Campus Vesta lijkt dit ideaal. Hier zou wel een RUP-aanpassing voor nodig zijn. Een andere mogelijkheid is dat de lokale politie blijft waar ze is en de rest van het huidig gemeentehuis aan de Gustaaf Peetersstraat kan innemen als de gemeentediensten daar vertrokken zijn.

De twee waardevolle kastanjebomen rechts. In de achtergrond het huidig commissariaat van de lokale politie Zara aan de Gustaaf Peetersstraat in Broechem. 

De twee waardevolle kastanjebomen rechts. In de achtergrond het huidig commissariaat van de lokale politie Zara aan de Gustaaf Peetersstraat in Broechem. ©  kma

Het huidig politiecommissariaat van de lokale politie Zara. 

Het huidig politiecommissariaat van de lokale politie Zara. ©  kma

Oppositieraadslid Tine Muyshondt (CD&V) vindt het met meer dan 40.000 euro een hele dure studie voor hetgeen eruit gekomen is. “Over moeilijke vraagstukken zijn ze ook niet verder geraakt dan ons. Wij hadden ook al die drie opties voor de politiezone.”

Fernand Bossaerts (CD&V) vond de studie onvolledig. “Er is sprake van twee waardevolle kastanjebomen aan de Gustaaf Peetersstraat die niet zomaar gekapt mogen worden. Maar er staan ook waardevolle oude beuken.”

“We lieten het gewoon onderzoeken”, benadrukte de burgemeester nogmaals. “Het is een ‘zou kunnen’-studie.” Toch kon dit de ongerustheid bij sommige raadsleden uit de oppositie niet wegnemen.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio