In 2022 verandert er heel wat in ons land. Wij geven een overzicht. 

In 2022 verandert er heel wat in ons land. Wij geven een overzicht. ©  rr

Lonen omhoog, maximumfactuur voor zorg omlaag en nog veel meer: dit verandert er in januari

De maximumfactuur voor de zorg verlaagt, de sociale tarieven van gas en elektriciteit gaan opnieuw omhoog, postzegels worden duurder en de lonen gaan omhoog: 2022 zal ingezet worden met heel wat veranderingen en nieuwigheden. Een overzicht.

evdg

• Postzegels worden duurder

Op 1 januari verhoogt bpost de prijs van de postzegels. Non-priorzegels worden 8 procent duurder, voor priorzegels gaat de prijs met 18 procent omhoog. De prijs van de goedkoopste zegel (non-priorzegel in een velletje van tien zegels) stijgt zo naar 1,16 euro per stuk. Wie maar één non-priorzegel koopt, zal daar 1,19 euro voor moeten neertellen. Een priorzegel kost 1,89 euro, of 1,86 euro per stuk in een pakketje van tien.

Ook postzegels voor zendingen naar andere landen veranderen van prijs. Een brief naar het buitenland sturen, kan niet meer voor minder dan 2 euro. Het goedkoopste tarief wordt hier 2,09 euro, dat is voor een postzegel voor verzending binnen Europa gekocht in een pakketje van minstens vijf zegels.

• VFG, vereniging voor personen met een handicap, wordt Dito

De Vereniging voor personen met een handicap (VFG) vervelt op 1 januari tot Dito. Met die nieuwe naam en look wil de vereniging een boodschap van gelijkwaardigheid uitdragen. .

• Slotenmakers kunnen officiële identificatiekaart voorleggen

Vanaf 1 januari zullen professionele slotenmakers een officieel identificatiebewijs kunnen voorleggen. Dat initiatief van staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) moet consumenten toelaten om eerlijke slotenmakers te herkennen.

Om zo’n officiële identificatiekaart te bekomen, zullen slotenmakers een gedragscode moeten ondertekenen en gebeurt er ook een kwaliteitscontrole. Daarna krijgt de slotenmaker dan een identificatiebewijs dat hij telkens kan voorleggen. Alle gecertificeerde slotenmakers zullen ook verschijnen op de website van de FOD Economie.

 

 ©  DVH

• Bedrijfswagens op diesel en benzine vanaf januari meer belast

Vanaf 1 januari stijgen de belastingen voor bedrijfswagens op diesel en benzine. Het belastbaar voordeel van die auto’s stijgt door de jaarlijkse aanpassing van de referentie-CO2-uitstoot, de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven wagens. Dat is vernomen bij het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

• Hervormd inburgeringsbeleid gaat van start

Het nieuwe Integratie- en Inburgeringsdecreet gaat begin volgend jaar van start. Met dat decreet wordt het Vlaamse inburgeringsbeleid grondig hertekend. Zo zullen nieuwkomers om een inburgeringsattest te behalen voortaan moeten slagen voor gestandaardiseerde en betalende testen voor de cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) en maatschappelijke oriëntatie.

• Vlaamse financiële steun voor kickboksen en muaythai

De vechtsporten worden toegevoegd aan de sporttakkenlijst. Dat betekent onder meer dat de federatie VKBM²O financiële steun kan krijgen.

• Grootste organisaties voor sporters met beperking fuseren

De twee grootste organisaties voor sporters met een beperking, Parantee-Psylos en G-Sport Vlaanderen, fuseren. De nieuwe organisatie moet het centrale aanspreekpunt worden voor iedereen in de G-sport of sporten voor mensen met een beperking. Vandaag zorgt het aanbod aan (ondersteuning voor) G-sportactoren nog voor verwarring bij de sector en de G-sporter zelf. Bedoeling is zo het Vlaamse G-sportbeleid naar een nog hoger niveau te tillen.

• Wie ledenbijdrage mutualiteit 2 jaar niet betaalt, verliest recht op voordelen

Wie zijn ledenbijdrage voor het ziekenfonds al meer dan twee jaar niet heeft betaald, verliest zijn recht op de voordelen van de aanvullende verzekering van zijn ziekenfonds. Dat is wettelijk bepaald sinds 2019 en vanaf 1 januari worden de leden uitgesloten.

Wie opnieuw wil genieten van voordelen moet gedurende 24 maanden zijn ledenbijdrage betalen vooraleer hij weer kan gebruikmaken van de voordelen. Ook extra verzekeringen vallen weg, ook voor de personen ten laste.

• Nieuwe regels voor verenigingswerkers in sport- en socioculturele sector

Vanaf 1 januari 2022 kan je tot 450 uren actief zijn bij een sportvereniging en tot 300 uren bij een vereniging in de socioculturele sector en daarbij 10 procent personenbelasting betalen.

• Maximumfactuur voor zorg verlaagt naar 250 euro

De maximumfactuur van de zorg bedraagt vanaf 1 januari niet langer 450, maar wel 250 euro. De verlaging geldt voor ieder gezin met een netto belastbaar inkomen tot 11.120 euro en moet de kosten voor geneeskundige zorg voor de gezinnen met de laagste inkomens binnen de perken houden. Het gaat over medische kosten in de brede zin: de huisarts, een ziekenhuisopname, kosten voor geneesmiddelen, maar ook zorg bij een kinesist bijvoorbeeld.

Concreet krijgen de gezinnen met de laagste inkomens die 250 euro per jaar overschrijden, ook het remgeld terugbetaald. Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) komen ongeveer 96.003 gezinnen in aanmerking voor een hogere terugbetaling.

• Vlaamse Sociale Bescherming breidt verder uit

Ook de revalidatieziekenhuizen en het multidisciplinair overleg vallen vanaf 1 januari onder de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB), zeg maar de laag Vlaamse sociale zekerheid bovenop de federale sociale zekerheid.

• Strengere regels voor aantrekken van niet-Europese zelfstandigen

Niet-Europeanen die zich als zelfstandige willen vestigen in Vlaanderen, zullen voortaan moeten beantwoorden aan strengere regels. De 55 jaar oude regelgeving daarover kreeg een update.

• Ruim 700 opleidingen geschrapt uit Vlaamse opleidingsdatabank

Het Departement Werk en Sociale Economie gaf 756 opleidingen, 15 procent van het totaal, een negatieve beoordeling.

EPC wordt verplicht voor gemeenschappelijke delen grote appartementsgebouwen

Ieder appartementsgebouw met minstens 15 wooneenheden moet vanaf 1 januari beschikken over een energieprestatiecertificaat (EPC) voor de gemeenschappelijke delen. Geschat wordt dat het in Vlaanderen om in totaal 30.000 gebouwen gaat.

• Recent EPC nodig voor verkoop van huis of appartement

Wie in 2022 in Vlaanderen een woning of appartement verkoopt, moet daarbij gebruikmaken van een Energieprestatiecertificaat (EPC) dat dateert van ten vroegste 2019. Zo’n EPC is te herkennen aan het label van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Deze verplichting is van toepassing voor alle notariële akten die vanaf 2022 verleden zullen worden. Bij een verkoop in 2021 mocht het EPC voor verkoop nog maximaal tien jaar oud zijn.

 

 ©  BELGA

• Eigenaars van vastgoed in buitenland worden belast op basis van kadastraal inkomen

Eigenaars van vastgoed in het buitenland zullen volgend jaar voor het eerst een kadastraal inkomen moeten invullen in hun belastingsaangifte. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen een onroerend goed in België of in het buitenland.

• Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Voor niet-residentiële gebouwen, zoals kantoorgebouwen of scholen, die vanaf 1 januari aan een andere eigenaar overgedragen worden, geldt binnen de vijf jaar een renovatieverplichting. Concreet zullen ze binnen de vijf jaar moeten voldoen aan vier energiebesparende eisen voor beglazing, dakisolatie en verwarming- en koelinstallaties.

• Verplichte schatting bij hypotheeklening, veelal met statistisch model

Banken zijn vanaf 2022 verplicht om een hypotheeklening gepaard te laten gaan met een schatting, maar dat hoeft niet per se te gebeuren door een schatter die ter plaatse komt. Banken kunnen daarvoor ook gebruik maken van een statistisch model.

• Strenger S-peil voor nieuwbouwwoningen

Het S-peil, of schilpeil, wordt vanaf 2022 verstrengd van S31 naar S28. Dat in 2018 ingevoerde peil drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit en geldt per wooneenheid, dus voor elk appartement of elke woning afzonderlijk. Er is echter ook een compensatiemogelijkheid: het aangescherpte S-peil kan gecompenseerd worden door een lager E-peil, een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw.

• Lagere premie en invoering milieubijdrage voor thuisbatterijen

De premie voor de plaatsing van een thuisbatterij daalt. Die bedraagt momenteel maximaal 2.550 euro, en daalt naar maximaal 1.725 euro. Er wordt tegelijkertijd ook een milieubijdrage ingevoerd, om de zorg voor het milieu ook te garanderen op het einde van de levensduur.

In 2022 bedraagt de premie 225 euro per kilowattuur voor de eerste 4 kWh, 187,5 euro per kWh voor 4 tot 6 kWh en 150 euro per kWh voor 6 tot 9 kWh werkelijke capaciteit van het batterijsysteem. Vanaf 9 kWh is er geen bijkomend bedrag meer. De premie kan voortaan maximaal 1.725 euro bedragen en maximaal 40 procent van de factuur, inclusief btw. De komende jaren wordt het premiebedrag verder afgebouwd, en vanaf 2025 wordt ze afgeschaft.

Om nog in aanmerking te komen voor de premie met de bedragen die in 2021 gelden, moet de thuisbatterij geplaatst en gekeurd zijn in 2021, moet er een digitale meter aanwezig zijn in 2021 én moet de premie nog in 2021 aangevraagd worden.

• Sociale tarieven gas en elektriciteit opnieuw omhoog

De sociale tarieven voor gas en elektriciteit gaat op 1 januari opnieuw omhoog. Op een jaar tijd is het sociaal tarief voor elektriciteit met 36 procent gestegen, dat voor gas ging 45 procent hoger, zo blijkt uit cijfers van de federale energieregulator Creg.

Ook vanaf januari: de energiefactuur wordt eenvoudiger en duidelijker te begrijpen zijn. De informatie wordt voortaan gebundeld in vijf rubrieken en op twee bladzijden.

• Fiscus krijgt inzage in hoeveel geld op Belgische bankrekeningen staat

Banken moeten vanaf 2022 de saldi op hun bank- en betaalrekeningen en bepaalde financiële contracten twee maal per jaar doorgeven aan het Centraal Aanspreekpunt voor Rekeningen en Financiële Contracten (CAP). Zo kan de fiscus, bij een aantoonbaar vermoeden van fraude, inzage krijgen in het bedrag op een bepaalde rekening.

• RSZ-bijdrage voor beroepssporters voortaan berekend op volledige brutoloon

De RSZ-bijdrage van beroepssporters wordt momenteel berekend op een loon van maximaal 2.474,22 euro per maand of 29.690,64 euro per jaar. Alle topsporters die meer verdienen, betalen op dit moment maximaal het plafond van 942 euro aan RSZ-bijdragen. Vanaf januari zullen ze sociale bijdragen betalen die berekend worden op het volledige brutoloon en dit voor alle takken van de sociale zekerheid. Ze hebben beide recht op een bijdragevermindering.

 

 ©  BELGA

• Dieselvoertuigen euronorm 4 verboden in Brusselse lage-emissiezone

Aanvankelijk is een overgangsperiode voorzien tot 31 maart, maar wie daarna nog in overtreding is, riskeert een boete van 350 euro

• Vlaams Parlement verlaagt vergoedingen van parlementsleden met 5 procent

Het Vlaams Parlement gaat vanaf 1 januari 2022 de vergoedingen van de parlementsleden met 5 procent verlagen. Dat werd in oktober beslist op het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement.

• Gespecialiseerde verpleegkundigen krijgen looncomplement

Met het complement wil minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een anomalie rechtzetten, nadat bleek dat het nieuwe claissificatiesysteem IFIC de specialisatie van bepaalde verpleegkundigen niet of onvoldoende valoriseerde. “En dat terwijl de kwestie van de specialisaties zich onder meer voordoet in de spoed- en intensieve zorgendiensten en deze diensten net een sleutelrol vervullen tijdens deze pandemie”, zegt zijn kabinet.

Het specialisatiecomplement voor de verpleegkundigen met een erkende specialisatie zou de vorm van een forfaitair bedrag krijgen waarmee de erkende specialisaties opnieuw gevaloriseerd worden. Het gaat om 2.500 euro bruto extra op jaarbasis voor de gespecialiseerde verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel en 833 euro bruto extra op jaarbasis voor de gespecialiseerde verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid.

• Mobiliteitsbudget wordt uitgebreid

De wijzigingen houden onder meer in dat financieringskosten (bijvoorbeeld fietsleningen), garagekosten en niet-verplichte uitrustingskosten die de veiligheid en de zichtbaarheid verhogen (bijvoorbeeld fluovestje of fietshelm), worden opgenomen in de categorie “zachte mobiliteit”. Daarnaast komt er ook een nieuwe subcategorie voor elektrisch aangedreven mobiliteitshulpmiddelen.

Voor het openbaar vervoer zullen voortaan ook abonnementen voor verplaatsingen voor gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, mee in rekening kunnen worden genomen.

• Forfaitaire btw-regeling voor kleinhandel verdwijnt

Nieuwe zelfstandigen zullen vanaf 1 januari niet langer gebruik kunnen maken van de forfaitaire btw-regeling voor kleinhandel. Kleinhandelszaken die al van deze regeling gebruikmaken, krijgen echter uitstel tot 1 januari 2028, wanneer de regeling volledig zal worden afgeschaft.

• Universele bankendienst gaat van start

Op die manier moet bankieren ook voor niet-digitale klanten betaalbaar blijven. “Extra aandacht voor de minder- of niet-digitale groep mensen is noodzakelijk, want het is van belang dat iedereen op een volwaardige manier kan participeren aan de samenleving”, aldus bankenkoepel Febelfin.

De universele bankdienst zal toelaten om aan een redelijk tarief manuele overschrijvingen op papier uit te voeren. Het is een pakket dat minimaal bestaat uit verschillende diensten, zoals minstens 60 manuele verrichtingen per jaar, een debetkaart en minstens 24 geldafhalingen aan een bankautomaat. Ook moeten banken op verschillende manieren rekeningsuitreksels ter beschikking stellen en de mogelijkheid bieden tot doorlopende betalingsopdrachten.

• Proximus en Orange trekken tarieven op

Bij Proximus betalen klanten met de bundels ‘Internet + TV’, ‘Minimus’ en ‘Familimus/Tuttimus’ voortaan 1,5 euro extra per maand. Voor de oudere packs gaat het maandelijkse tarief met 1 euro omhoog. Het gaat om bundels die niet meer te verkrijgen zijn voor nieuwe klanten, of alleszins niet meer actief worden aangeprezen. Proximus duwt zijn klanten zo richting het nieuwe ‘Flex’-aanbod, waarbij klanten zelf kunnen kiezen welke opties ze aan hun bundel toevoegen. Daarvan blijft het tarief ongewijzigd.

Bij Orange zullen vanaf 17 januari de prijzen van de formules Love, Home en Boost verhogen. Voor de diensten inclusief vast internet komt er 2 euro per maand bij. Voor de diensten inclusief vast internet en televisie gaat het om een prijsverhoging met 3 euro per maand.

Telenet krikte in augustus nog de prijs van een deel van zijn abonnementen voor internet, tv en telefonie op met 1 procent.

• Lik-op-stukboete van 250 euro voor fietsendieven

Fietsendieven die vanaf 1 januari 2022 betrapt worden, zullen onmiddellijk een boete van 250 euro moeten betalen. Deze lik-op-stukboete moet een einde maken aan de straffeloosheid en het signaal geven dat ook kleine criminaliteit wordt aangepakt, aldus minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Naast de boete en de teruggave van de fiets, zal de fietsendief ook eventueel schade moeten vergoeden.

• Betere vergoeding van pijnstillers patiënten met chronische pijn

Zowat 232.000 patiënten met chronische pijn hebben recht op een vergoeding van hun pijnstillers. Die terugbetaling gebeurt momenteel via twee systemen, met een verschillende impact op de prijs en de duur van de toelating. Vanaf volgend jaar wordt nog maar een van die systemen gebruikt. Het eengemaakte systeem is voordeliger zowel voor de patiënt, als voor de arts en de ziekteverzekering.

 

 ©  Marc Herremans - Corelio

• Aantal banken verhoogt tarieven voor zichtrekening

Een aantal banken verhoogt vanaf 1 januari 2022 opnieuw de tarieven voor zichtrekeningen. Ook bepaalde andere vormen van dienstverlening worden duurder.

• Geen stilzwijgende verlenging meer van slapende energiecontracten

Een slapend contract is een contract dat eigenlijk niet meer beschikbaar is op de markt, maar dat stilzwijgend verlengd wordt. Vaak zijn dat niet de goedkoopste contracten en zou de consument dus beter af zijn met een ander contract. Voor contracten met onbepaalde duur heeft de energieleverancier tot 1 maart 2022 de tijd om zijn commerciële praktijken af te stemmen op de nieuwe wetgeving.

• Doelgroepvermindering voor eerste werknemer geplafonneerd op 4.000 euro per kwartaal

De vrijstelling voor het betalen van sociale bijdrage bij de eerste aanwerving wordt beperkt. Op die manier willen minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke excessief gebruik waarbij heel grote RSZ-verminderingen voor één werknemer worden toegepast, tegengaan.

• Ecocheques ook bruikbaar in boerderijwinkel of op de markt

Ecocheques kunnen vanaf januari ook gebruikt worden om producten van de lokale landbouwer te kopen, in de boerderijwinkel of op de lokale markt. De ecocheques kunnen enkel worden gebruikt bij verkopers die het erkende logo “Recht van bij de boer” hebben, of “En direct de la ferme”.

• Regels voor goederenexport naar VK aangescherpt

De brexit heeft zakendoen met het Verenigd Koninkrijk in 2021 fundamenteel veranderd en bezorgde Vlaamse exporteurs veel praktische kopzorgen. Vanaf 1 januari wijzigen de Britse invoermodellen. Een voorafgaande aanmelding voor goederen die de Europese Unie verlaten is vanaf dan vereist om de Britse grens over te steken. Ook alle producten van plantaardige of dierlijke oorsprong moeten - voor ze de EU verlaten - worden aangemeld. Tot slot zijn uitgestelde douaneaangiftes niet langer mogelijk: een volledig ingevulde Britse invoeraangifte is vanaf januari verplicht.

Een week later, op 7 januari, eindigt de overgangperiode voor de automatische erkenning van Europees natuurlijk mineraalwater. Wie nog mineraal water wil exporteren, moet voor die datum een aanvraag indienen. In juli gaan nog een aantal andere maatregelen in waarmee exporteurs rekening moeten houden.

• Subsidieregister biedt transparant overzicht van Vlaamse subsidiestromen

Vanaf 1 januari zal een centraal subsidieregister alle Vlaamse subsidies in kaart brengen en op die manier zorgen voor meer transparantie. Volgens minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) zou elke Vlaming de subsidiedatabank tegen de zomer van 2022 kunnen raadplegen.

• Nieuwe tarieven voor registratiebelasting

Wie een bouwgrond koopt, zal vanaf volgend jaar meer registratiebelasting moeten betalen. De tarieven stijgen vanaf 1 januari namelijk van 10 tot 12 procent. Ook de registratierechten op een tweede, derde, vierde... woning stijgen van 10 tot 12 procent.

• Lonen gaan omhoog

Heel wat werknemers krijgen in januari meer loon. Een combinatie van hoge inflatie, fiscale maatregelen en nieuwe CAO’s zorgen vaak voor een flinke verhoging van het nettoloon.

 

 ©  Jordi Huisman/Hollandse Hoogte

• Sessies bij seksuoloog deels terugbetaald

Vanaf januari worden sessies bij de seksuoloog, voor het eerst, deels terugbetaald. Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds betalen tien euro per bezoek terug, tot tien sessies. Per kalenderjaar kan je dus tot 100 euro terugkrijgen.

“Voor Vlaamse seksuologen is dit bijna een historisch moment. Met deze beslissing krijgt onze beroepsgroep indirect eindelijk wat erkenning”, zegt Chloé De Bie, klinisch seksuoloog en woordvoerder van de Vlaamse vereniging voor seksuologie (VVS).

• Auto laten keuren wordt iets duurder

In het nieuwe jaar worden de prijzen voor de autokeuring in Vlaanderen opgetrokken, aangepast aan de index. Dat meldt Goca Vlaanderen, de sectorfederatie voor de autokeuring.

Zo stijgt de keuring voor een benzinewagen naar 38,90 euro. Voor een dieselwagen wordt dat 47,70 euro vanaf 1 januari.

Voor een herkeuring dient 13,80 euro betaald te worden, en voor een tweedehandskeuring (inclusief de aanvraag tot inschrijving en Car-Pass) wordt dat 76,60 euro.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio