Aanklager vraagt zwaarste straf voor Steve Bakelmans: “Gruwelijke feiten, gevaarlijke persoonlijkheid, kans op recidive”

Advocaat-generaal Björn Backx heeft levenslang gevorderd voor Steve Bakelmans en 15 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank om hem op te volgen. Hij vroeg de jury ook om een beveiligingsperiode van 25 jaar op te leggen, zodat hij pas na 25 jaar voor het eerst de voorlopige invrijheidsstelling kan vragen. “Bakelmans maakte al genoeg slachtoffers.”

Maaike Floor

MEER OVER