©  rr

COLUMN. Bibberen bij Barbara, bibberen aan de Bosporus

Even een tussenstand. Het aantal drugsbaronnen dat door de Verenigde Arabische Emiraten werd uitgeleverd aan ons land bedraagt: nul.

Joris Van der Aa