© Jan Van der Perre

Technologie moet nachtlawaai dempen in de studentenwijk

Antwerpen -

Met twintig geluidsmeters en aan applicatie voor bewoners zet de stad Antwerpen nieuwe technologie in om nachtlawaai in de studentenwijk in kaart te brengen. In een tweede fase wordt gekeken hoe met technologie de hinder kan worden verminderd.

Sacha Van Wiele

Stad Antwerpen wil met City of Things onderzoeken of het mogelijk is om de geluidsoverlast door het nachtleven in de universiteitsbuurt en het historisch centrum aan te pakken met innovatieve, technologische ingrepen.

“Antwerpen is een bruisende stad, ook ‘s nachts”, zegt Claude Marinower, schepen van Innovatie en Digitalisering. “Wanneer nachtlawaai frequent de rust verstoort, heeft dat ook overdag gevolgen voor de bewoners. Met dit proefproject willen we de balans in de studentenbuurt herstellen en de leefbaarheid garanderen.”

Schepen Claude Marinower.

Schepen Claude Marinower. © WAS

In de verbindingsstraten tussen en op de Ossenmarkt en de Stadswaag komen twintig geluidsmeters. Deze toestellen nemen geen gesprekken op, maar registreren en analyseren alle geluiden: zingende studenten, geroep of een draaiende motor.

De buurtbewoners worden geïnformeerd en betrokken in het project. Aan een aantal bewoners wordt gevraagd om mee te meten via een applicatie. Ze geven aan hoe en wanneer ze het lawaai ervaren. De geluidsmetingen en de inbreng van bewoners geeft dan een beeld van de oorzaken van nachtlawaai.

Op basis van deze resultaten wordt gezocht naar een niet-repressieve manier om de lawaaihinder in te perken. Zo wordt gedacht aan verlichting die aanspringt als er te veel lawaai is. De lawaaimakers weten dan dat ze iemand wakker maken. Daarnaast kan worden gewerkt met geluid, geur of projecties van boodschappen.

De geluidsmeting begint in februari 2022 en loopt door tot december. Gelijktijdig loopt het onderzoek met de buurtbewoners, maar dit duurt slechts enkele weken. Einde juni is er een evaluatie. De ingrepen waarmee goede resultaten werden behaald, kunnen dan worden herhaald bij het begin van het academiejaar.

De cijfers van de Antwerpse politie tonen aan dat de meldingen van overlast in de studentenbuurt dit jaar (330) zijn gestegen tegenover 2020 (196) en 2019 (252).

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio