©  REUTERS

Antwerp FC moet 10.000 euro boete betalen na inbreuken clearing house

De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft woensdag een boete van 10.121 euro (waarvan 7.500 euro voorwaardelijk) opgelegd aan voetbalclub Antwerp. De Great Old deed twee verboden transacties, waarvan eentje zonder goedkeuring en de andere zelfs aan een niet-geregistreerde makelaar. Antwerp verduidelijkt dat het om administratieve foutjes ging en tekent geen beroep aan.

BelgaBron: BELGA

Het Clearing Department van de Belgische voetbalbond controleert sinds vorig seizoen alle transfers in het Belgisch voetbal om malafide praktijken met makelaars te voorkomen. Het vehikel werd in de nasleep van ‘Operatie Propere Handen’ in het leven geroepen. Clubs moeten er onder meer goedkeuring vragen en krijgen voor elke transfertransactie.

Bij twee transacties aan makelaars schond Antwerp de nieuwe regels op makelaars. Een eerste betaling van ruim 26.000 euro werd gedaan zonder de voorafgaande goedkeuring van het Clearing Departement. Ook voor de tweede - een storting van 42.000 euro - had de Great Old geen goedkeuring, en bovendien werd het bedrag overgemaakt aan een niet-geregistreerde makelaar zonder vertegenwoordigingsovereenkomst.

Antwerp betwistte de inbreuken ter zitting niet, maar stelde wel niet ter kwader trouw te zijn. De transactie van 42.000 euro werd slechts enkele dagen na de inkrachttreding van de nieuwe regels (1 juli 2020) gedaan, en moest eigenlijk al gebeurd zijn eind juni 2020. De regels waren toen ook nog niet zo duidelijk, stelde advocaat Willem-Alexander Devlies. De andere betaling wordt geweten aan een onoplettendheid van de boekhouding.

In een reactie aan Belga verduidelijkt Antwerp dat het in beide gevallen om een administratieve fout gaat, die de club erg betreurt en wijt aan de onduidelijkheid van het nieuwe reglement. “Bij het bedrag van 26.000 euro werd vergeten een van drie documenten in bijlage mee te sturen. Dat heeft de club enkele dagen later uit eigen beweging rechtgezet. De opdracht voor de andere transactie was op eind juni in gang gezet, maar door vertraging bij de bank pas begin juli doorgegaan.”

Voor de inbreuken (niet-gecleard bedrag, niet-geregistreerde makelaar, geen vertegenwoordigingscontract) bij de transactie van 42.000 euro legt de Disciplinaire Raad 2.500 euro met uitstel op per inbreuk, voor een totale voorwaardelijke boete van 7.500 euro. Daar komt nog eens 2.621 euro bij voor de andere transactie, wat overeenkomt met 10 procent van het niet-geclearde bedrag. Die boete is wel effectief.

Antwerp zal geen beroep aantekenen. “Onze club is al twee jaar trekker voor strengere maatregelen zoals het clearing house. We hebben zelf de teksten mee opgesteld. We aanvaarden dan ook deze boete, want onderschrijven volledig het clearing departement.”

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio