© RR

Herentaldum brengt boek uit 1925 opnieuw uit

Herentals -

De vzw Herentalse Kring voor Geschiedenis en Heemkunde Herentaldum stelt normaal net voor het jaareinde haar traditionele jaarboek voor. Maar door corona ziet dit gebruik er enigszins anders uit.

“Het virus stak ons weer stokken in de wielen”, zegt secretaris Willy Geboes. “Er is geen feestelijke voorstelling en ook de geplande tentoonstelling over Wereldoorlog II in het weekend van 18 en 19 december moeten we naar een latere datum verplaatsen. Maar onze vijfhonderd leden kunnen die dagen in de Fonderies de al Campine wel hun boek komen halen.”

Dat is echter niet de 29ste editie van het Historisch Jaarboek, maar een anastatische herdruk van het historisch werk van de eerste stadsarchivaris René Verstreyden: Eenige Aanteekeningen over de Geschiedenis van Herenthals verschenen in het Nieuws- en Advertentieblad van Herenthals uit 1925. Door dit unieke werk te herdrukken in zijn oorspronkelijke vorm blijft het boek bewaard voor het nageslacht. (ho)

www.herentaldum.be
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners