Jo Lommelen, Frederik Loy en Werner De Kinderen bij de tentoongestelde archeologische vondst. 

Jo Lommelen, Frederik Loy en Werner De Kinderen bij de tentoongestelde archeologische vondst. © Tommy Maes

‘De urne van Postel’ onthult geheimen van oudste Mollenaar

Mol -

In de bibliotheek van Mol kan je sinds kort in primeur een urne uit de vroege ijzertijd bewonderen, die enkele jaren geleden toevallig werd ontdekt bij de grafheuvels in Postel. De urne en de gevonden stoffelijke resten dateren van 800 voor Christus. Op 26 januari is er een lezing voorzien over de archeologische vondst.

‘De urne van Postel’ werd in februari 2019 toevallig gevonden tijdens een plaatsbezoek aan de grafheuvels. De vinder is Jo Lommelen, voorzitter van de Molse Kamer voor Heemkunde. “Tijdens het plaatsbezoek, met onder meer mensen van de Kamer voor Heemkunde, Natuur en Bos en een aantal archeologen, kwamen we poolshoogte nemen bij de grafheuvels om uit te zoeken hoe het beheer van de archeologische site het best gebeurt”, vertelt hij. “Bij het verlaten van de site zag ik iets liggen aan de voet van een boom. Het bleek om de scherf van een urne te gaan, die wellicht is vrijgekomen door een omgevallen boom.”

Oudste archeologische vondst in Mol

Na de ontdekking gingen archeologen van Onroerend Erfgoed verder aan het werk op de locatie. Zo werden de urne en de stoffelijke resten zo voorzichtig mogelijk opgegraven en meegenomen voor verder onderzoek. Volgens het onderzoek gaat het om de stoffelijke resten van een vrouw die in het gebied leefde rond 800 voor Christus, de vroege IJzertijd. Het is daarbij de oudste archeologische vondst die tot nu toe in Mol is gebeurd.

“Het gaat om een vrouw van middelbare leeftijd die zware arbeid verrichte”, zegt Jo Lommelen. “Ze maakte vrijwel zeker deel uit van een eenvoudige landbouwersgemeenschap die in die tijd in Postel leefde. Samen met de grafheuvels zijn ook Celtic fields gevonden, historische akkerlanden die ook dateren uit 800 voor Christus. Grote spectaculaire schatten zijn er wellicht niet te vinden, maar de grafheuvels hebben wel een onschatbare archeologische waarde.”

De urne en een deel van de stoffelijke resten worden tentoongesteld in de bibliotheek. 

De urne en een deel van de stoffelijke resten worden tentoongesteld in de bibliotheek. © Tommy Maes

De grafheuvels en de Celtic fields zijn in 2016 gevonden door een onderzoek met het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHMV), waarbij vanuit een vliegtuig een laserscan werd gemaakt van het terrein. Ondertussen zijn ze allebei beschermd als archeologische site die niet publiek toegankelijk is. De exacte locatie van de grafheuvels wordt om die reden ook geheimgehouden. De site ligt in beschermd natuurgebied en wordt beheerd door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in nauw overleg met de dienst Onroerend Erfgoed.

“De grafheuvels worden in ere gehouden, zodat ze in de toekomst met nieuwe technieken kunnen worden onderzocht”, vertellen Hildegarde Quintens en Werner De Kinderen van ANB. “Het is daarom verboden om de grafheuvels af te graven, ook voor archeologen. We maken de site wel boomvrij om te voorkomen dat er vallende bomen op de grafheuvels terechtkomen. Uiteraard gebeurt dat manueel, dus zonder grote machines die schade kunnen toebrengen aan het gebied. We onderzoeken ook hoe we de grafheuvels kunnen beschermen, tegen weer en wind of bijvoorbeeld ook everzwijnen.”

Enkele resten van beenderen die samen met de urne werden gevonden. 

Enkele resten van beenderen die samen met de urne werden gevonden. © Tommy Maes

Het gemeentebestuur van Mol is trots op de archeologische vondst. Daarom worden de urne en de stoffelijke resten tussen 15 december en 29 januari tentoongesteld in de bibliotheek, met extra informatie over de IJzertijd. Op woensdagavond 26 januari vindt in Zaal ’t Getouw een lezing plaats over de grafheuvels en het onderzoek naar de urne.

“Het gaat om een mooi stukje geschiedenis dat we graag met onze inwoners delen”, vertelt schepen van Erfgoed Frederik Loy (CD&V). “Postel geeft stap voor stap zijn geheimen prijs. Dat willen we koesteren.” De lezing ‘de grafheuvels van Postel’ vindt plaats op woensdag 26 januari in Zaal ’t Getouw. Inschrijven is verplicht en kan vanaf 10 januari via www.getouw.be(Tommy Maes)

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio