Schepen Marinower scherp voor collega Beels en Vooruit-fractieleider: “Ik pik die uitlatingen niet”

Antwerpen -

Antwerps schepen van Werk Claude Marinower (Open Vld) haalde in zijn raadscommissie scherp uit naar zijn collega van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) en Vooruit-fractieleider Hicham El Mzairh. “Ik pik het niet dat er een beeld wordt opgehangen dat ik niet bekommerd ben om jongeren”, zegt Marinower.

Sacha Van Wiele

LEES OOK. Vooruit en Open Vld in de clinch over verlaging subsidies vzw Gatam: “Marinower raakt zo een heel kwetsbare groep jongeren”

De oorzaak van de uitval van schepen Marinower ligt in de raadscommissie in november. El Mzairh klaagde toen de afbouw van het budget aan om de uitstroom van jongeren zonder diploma tegen te gaan. Een project dat in handen ligt van de organisatie Gatam. De Vooruit-fractieleider wees de schepen erop dat hij zich niet hield aan het bestuursakkoord. Een dag later peilde El Mzairh naar de mening van de schepen van Onderwijs. Beels was scherp: “Marinower raakt een heel kwetsbare groep jongeren in onze stad.”

Dit viel zeer slecht bij Marinower, zeker omdat El Mzairh hierover zweeg in de Antwerpse gemeenteraad en hij daar dus niet kon reageren op Beels. Daarom kwam hij er dinsdagavond in zijn raadscommissie op terug.

“Ik kan me niet herinneren dat een coalitiepartner een schepen zo heeft aangevallen, zoals dat met mij gebeurd is, in heel mijn carrière als gemeenteraadslid”, zegt Marinower. “Ik kan en zal niemand, noch u meneer El Mzairh, noch uw fractie, toelaten mij af te schilderen als iemand die niet geeft om jongeren en jeugdwerkloosheid. De uitlatingen aan mijn adres die toen zijn gedaan pik ik niet. Het was duidelijk de bedoeling de indruk te wekken dat wij de mensen van Gatam te kakken hebben gezet.”

“Ik vind het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs wel degelijk belangrijk, maar het is een onderwijsbevoegdheid”, zegt Marinower. “In mijn beleidsdomein ‘werk’ focus ik op jongeren die niet werken. Die wil ik zo snel mogelijk aan de slag krijgen. Alleen is het budget van werk eerder beperkt, een fractie van dat van onderwijs: amper drie miljoen euro per jaar. Dan moet je keuzes maken. Onze ambitie is zesduizend jongeren aan het werk krijgen.”

Geboekte successen

Schepen Marinower benadrukt dat er de afgelopen twee jaar een overgangsfase was met nog geld vanuit werk. “We stonden garant voor de continuering van de werking bij Gatam”, zegt Marinower. “Helaas heb ik moeten vaststellen dat er geen redelijk voorstel van het kabinet Beels is gekomen, naar eigen zeggen omdat de impact van het project nog niet gemeten kon worden. Dit heeft mij met verstomming geslagen. Het gaat hier om een project dat al jaren bestaat, bij de deelnemende scholen zeer bekend is, gewaardeerd wordt en als onmisbaar wordt gezien door de geboekte successen.”

Zijn laatste raadscommissie als schepen sloot hij af met het volgende: “Het is zeker niet mijn gewoonte om openlijk ruzie te maken. Maar ik wil niet worden herinnerd als de schepen die niet om jongeren geeft, en niets tegen de jongerenwerkloosheid wil ondernemen.”

El Mzairh, die ook voorzitter is van de raadscommissie van Marinower, was duidelijk verrast door deze tussenkomst. Na aandringen van andere raadsleden zei hij enkel kort: “Haat niet de speler, haat het spel”.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Claude Marinower